Eenmalige tegemoetkoming zorgkosten inwoners minimuminkomen

Inwoners van Raalte met een minimuminkomen, die in 2015 minimaal 90% van het verplicht eigen risico van 375 euro hebben betaald, krijgen een eenmalige bijdrage van 200 euro. Hiervoor kunnen ze tot 15 juni 2016 een aanvraag indienen bij de gemeente.

Voor inwoners met een minimuminkomen (tot 110% bijstandsnorm) is de eigen bijdrage van 375 euro een fors bedrag. Daarom is ervoor gekozen om deze mensen tegemoet te komen. De gemeente komt dit jaar met een plan om inwoners met hoge zorgkosten structureel te ondersteunen. Ter overbrugging heeft het college daarom besloten om eenmalig een bijdrage van 200 euro te geven.

Aanvragen kan tot 15 juni 2016
Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Raalte of is op te vragen bij het sociaal loket. Inwoners die een aanvraag indienen, moeten aantonen dat zij de kosten voor het eigen risico hebben betaald.

Achtergrond
Tot 2014 had het Rijk de verantwoordelijkheid om mensen met hoge zorgkosten te compenseren. Het Rijk heeft deze regelingen afgeschaft (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de compensatie eigen risico (CER)). De gemeente heeft geld van het Rijk ontvangen en mag zelf bepalen hoe zij dit geld besteed. Er is geen verplichting bij de gemeente om mensen met hoge zorgkosten te compenseren. Raalte heeft besloten om het ontvangen geld (deels) in te zetten voor de bijzondere bijstand, waardoor het beschikbaar komt voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk