Eindadvies woningbouw Heino ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Om de komende 10 jaar in de woningbouwbehoefte van Heino te kunnen voorzien, zijn er nieuwe woningbouwlocaties nodig. Samen met een kopgroep uit het dorp is de gemeente op zoek gegaan naar geschikte locaties. Het opgestelde eindadvies is door het college overgenomen en te lezen en downloaden op  Woningbouw Heino

Besluitvorming
Het college heeft het advies ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bepaalt welke locaties daadwerkelijk uitgewerkt kunnen worden voor woningbouw. De verwachting is dat dit in de maand mei gebeurt. Voor alle locaties geldt dat er nog ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden met een verdere uitwerking en onderbouwing van de plannen.

Openstelling belangstellendenregistratie
Vanaf dinsdag 16 april kunnen belangstellenden voor een kavel of woning in Heino zich registreren. De gemeente stelt hiervoor een belangstellendenregistratie open. Registeren kan vanaf 16 april via  Registreren

Interessant? Deel het direct met uw netwerk