Einde traditie paasvuren?

Het duurt nog even voordat het zover is, maar inmiddels is het wel duidelijk geworden dat
de traditie van de paasvuren onder druk is komen te staan. Dit vanwege de nieuwe regel
dat moet worden uitgerekend hoeveel stikstof de brandstapel uitstoot.

GemeenteBelangen vindt dat deze traditie in ere moet worden gehouden. De vele
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten zorgen voor verbinding en saamhorigheid binnen de
lokale gemeenschap. Ze leveren daarnaast een grote bijdrage aan het in ere houden van
tradities. Zij moeten niet belast worden met nog meer regels en kosten.

GemeenteBelangen heeft daarom het college gevraagd hoe de vergunningverlening rond de
paasvuren in onze gemeente is geregeld en hoeveel een vergunning kost. Om deze traditie
te laten bestaan en in ere te houden, is de vraag van GemeenteBelangen of de extra kosten
voor rekening kunnen komen voor onze gemeente. Daarnaast willen we graag de mening
horen hoe onze collegepartijen hier over denken.

Vragen

Interessant? Deel het direct met uw netwerk