Energiefonds Raalte vanaf 1 mei beschikbaar

Bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente Raalte komen in aanmerking voor een lening van het Energiefonds Raalte. Het Energiefonds Raalte is opgericht door de gemeente Raalte en heeft € 152.000,- beschikbaar om met een lening projecten te ondersteunen die bijdragen aan energiebesparing en/of de opwek van duurzame energie.

Lening voor duurzame projecten

Het geld is bedoeld voor de kleinschalige duurzame projecten, zoals het isoleren van een bedrijfspand of winkel en het plaatsen van zonnepanelen op een maatschappelijk gebouw. De lening uit het fonds kan gecombineerd worden met SDE+ subsidie (rijkssubsidie voor energieopwekking). Het fonds richt zich op projecten die anders niet van de grond zouden komen, omdat het geld aan de voorkant ontbreekt, terwijl de maatregelen zich in de loop van de tijd door een lagere energierekening zelf terugbetalen.

Aanvraag indienen

Een onafhankelijk deskundige, de fondsmanager, beoordeelt ingediende projecten op haalbaarheid. Hij helpt initiatiefnemers ook met het vinden van andere financieringsvormen. Aan projecten die aan de eisen voldoen, kan een lening tussen de € 5.000 en € 50.000 worden verstrekt. Deze lening wordt in 5, 10 of 15 jaar met rente terugbetaald. Deze periode wordt aangepast aan de terugverdientijd van de maatregelen. Het terugbetaalde geld stroomt terug in het fonds en kan opnieuw ingezet worden voor andere leningen. Het rentepercentage op de lening is afhankelijk van de looptijd van de lening en varieert van 1,7% tot 2,3%.

De lening is vanaf 1 mei 2020 aan te vragen op www.raalte.nl/energiefondsraalte.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk