Enquête onder bevolking van Luttenberg over toekomst Elckerlyc

Zoals is aangekondigd tijden de jaarvergadering van het plaatselijk belang van Luttenberg, is de afgelopen week de enquête over de toekomst van Elckerlyc verspreid onder de inwoners van Luttenberg. Wij prijzen het bestuur van Elckerlyc voor dit initiatief. Ons raadslid André Bennink heeft met het bestuur van het Luttenbergse dorpshuis afgesproken dat zodra de uitslag van deze enquête bekend is, deze wordt voorgelegd aan de fractie van Gemeentebelangen. Deze uitslag zal een objectief oordeel geven over de functie van het dorpshuis. Uiteraard zal Gemeentebelangen zich inzetten om de wensen van de Luttenbergse bevolking te vertalen in de juiste steun. In de 12 vragen die naast keuzemogelijkheden ook aanvullende informatie oplevert, kunnen de inwoners hun mening geven over o.a. gebruiksmogelijkheden, inrichting en de eventuele activiteiten die kunnen plaatsvinden in het dorpshuis.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk