Enquête over nieuw groenbeleid: Zijn we op de goede weg?

De gemeente Raalte past het beleid voor het groen en het kappen van bomen aan. Samen met betrokken inwoners, groene verenigingen en partners in het groen hebben we een richting uitgezet voor het nieuwe beleid. Voordat we het beleid verder gaan uitwerken en aan de gemeenteraad voorleggen, willen we van onze inwoners, bedrijven en organisaties weten of we op de goede weg zijn. We zijn benieuwd waar we de accenten op moeten leggen. Daarvoor hebben we een enquête gemaakt, die u online kunt invullen via: https://scorion3.parantion.nl/aCXKT

Groen samen doen

Wethouder Wout Wagenmans zoekt voor het nieuwe groenbeleid nadrukkelijk de samenwerking met iedereen in de gemeente: “Het groen is van ons allemaal. Alleen samen kunnen we voor een groene omgeving blijven zorgen. Dat willen we graag in het nieuwe beleid realiseren. Als veel inwoners de enquête invullen, weten we of we op de goede weg zitten.”

De enquête

Aan de hand van stellingen kunt u aangeven hoe belangrijk u bepaalde onderwerpen vindt. Ook kunt u aangeven of u het eens bent met de ingeslagen weg. De stellingen gaan over:

  1. Het beleid op hoofdlijnen;
  2. Nieuwe activiteiten in het groen;
  3. Het kapbeleid.

Het invullen van de enquête kost maximaal 10 minuten en is anoniem. U kunt de enquête vanaf 5 september tot en met 18 september invullen. De resultaten gebruiken we om onze voorstellen voor het nieuwe groenbeleid nog verder aan te scherpen.

Niet digitaal?

Inwoners die geen toegang hebben tot internet, of die het moeilijk vinden om een enquête online in te vullen, kunnen een papieren versie van de enquête aanvragen. Bel daarvoor met de gemeente Raalte 0572 347 799 en vraag naar een enquête groenbeleid. De enquête met antwoordenveloppe wordt dan per post verstuurd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk