Europese aanbesteding Nieuw-Tijenraan van start

Inlichtingenbijeenkomst op 19 februari 2015

De gemeente Raalte heeft vandaag, 4 februari 2015, de Europese aanbestedingsprocedure van Nieuw-Tijenraan gepubliceerd. Het doel van deze openbare aanbesteding is een marktpartij te kiezen die de opdracht krijgt het nieuwe multifunctionele Sportcentrum Tijenraan te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Op een openbare inlichtingenbijeenkomst op donderdag 19 februari a.s. geeft de gemeente voor geïnteresseerde bedrijven een toelichting op de aanbestedingsprocedure. De inlichtingenbijeenkomst is van 16.30 tot 18.00 uur in restaurant Zwakenberg, Schoolstraat 11, 8102 EL, Raalte.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fases: de selectiefase en de gunningsfase. De selectiefase is via de publicatie op de aanbestedingskalender gestart en eindigt eind maart 2015. Het doel van de selectiefase is om 5 partijen te selecteren die een inschrijving op de opdracht mogen doen. De inschrijvingen worden gedaan in de zogeheten gunningsfase van de aanbesteding. Vervolgens wordt tijdens de gunningsfase uit de 5 inschrijvingen 1 partij gekozen die de opdracht gegund krijgt. De gemeente wil in oktober 2015 het contract met de winnende inschrijver afsluiten.

Selectiefase

Om tot een selectie van 5 partijen te komen, gaat de gemeente de aanmeldingen beoordelen op vastgestelde criteria. Zo stelt de gemeente eisen aan de financiële draagkracht van de gegadigde bedrijven en kijkt ze daarnaast naar de ervaring met het uitvoeren van gelijksoortige opdrachten. Hoe meer ervaring de gegadigden hebben met het realiseren van multifunctionele sportcomplexen, met zwembaden in het bijzonder, hoe hoger ze zullen scoren. Om de kennis en kunde aan te tonen, moeten de gegadigde bedrijven referentieprojecten aanleveren. Bij de beoordeling is duurzaamheid een belangrijk aspect: gegadigden moeten aantonen dat zij ervaring hebben met projecten waarbij het beheersen van het energieverbruik prioriteit heeft (gehad). Ook vindt de gemeente het betrekken van gebruikers van belang; daar worden de referentieprojecten ook op beoordeeld.

Stimuleren lokale economie

Naast ervaring met gelijksoortige opdrachten, duurzaamheid en betrokkenheid van gebruikers, gaat de gemeente ook selecteren op de meerwaarde die de gegadigde bedrijven bieden voor de lokale gemeenschap. Hiervoor vraagt de gemeente aan de gegadigden een ‘visie maatschappelijke betrokkenheid’ op te stellen. In deze visie moeten de bedrijven concrete voorstellen doen over hoe men een bijdrage wil leveren aan:

  • Stimuleren van sport en bewegen in de gemeente Raalte
  • Stimuleren van lokale werkgelegenheid
  • Social return on investment (inschakelen onderwijs en mensen met afstand tot arbeidsmarkt)

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk