Europese aanbesteding Nieuw-Tijenraan

Gemeente Raalte selecteert 5 bedrijven voor Nieuw-Tijenraan

De gemeente Raalte heeft 5 bedrijven uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de opdracht om het nieuwe multifunctionele en duurzame sportcentrum Nieuw-Tijenraan te realiseren. Hiermee is de selectiefase van de Europese aanbestedingsprocedure afgesloten. De 5 geselecteerde partijen hebben tot medio juli 2015 de tijd om hun inschrijving in te dienen.

Belangrijke stap

Wethouder Gosse Hiemstra: ‘Met de selectie van deze bedrijven hebben we een belangrijke stap gezet in de realisatie van het nieuwe sportcentrum. In Nieuw-Tijenraan komen een zwembad met drie baden, twee sporthallen, een biljartcentrum, een fitnessruimte en bijbehorende voorzieningen zoals horeca en kantoorruimte.’

De opdracht bestaat eruit om het nieuwe Tijenraan te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden en een maximaal energievolume te garanderen. Om die reden moeten de 5 gegadigde partijen ook een voorlopig ontwerp indienen als onderdeel van de inschrijving. Daarnaast dient men een duurzaamheidsplan te maken en een Plan van Aanpak waarin ook aandacht uit gaat naar het stimuleren van lokale werkgelegenheid. Het is de bedoeling dat het college in september een besluit neemt wie de opdracht gaat krijgen.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen wordt de gemeente ondersteund door het Sportbedrijf Raalte, de gebruikers, de Vrouwen Adviescommissie en de Gehandicapten Adviesraad. Deze werkwijze heeft de steun van de klankbordgroep Nieuw-Tijenraan, waarin ook gebruikers zijn vertegenwoordigd.

De geselecteerde partijen

De vijf partijen die uitgenodigd zijn door de gemeente zijn:

  1. BAM Utiliteitsbouw B.V.
  2. Goossen te Pas Bouw B.V.
  3. Hegeman Plus B.V.
  4. Pellikaan Bouwbedrijf B.V.
  5. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.

De start van de bouw wordt voorzien na de zomer van 2016 en de oplevering is gepland in december 2017.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk