Evaluatie pilot wasbare luier

Minder luierafval, meer wasbare luiers!

Een alternatief om het probleem rondom de hoeveelheid afval van wegwerpluiers te kunnen oplossen. Uit het evaluatieverslag van de pilot wasbare luiers blijkt dit de potentie van de wasbare luier na de pilot door de gemeente Raalte waar 23 ouders en 2 kinderdagverblijven aan deelnamen. De pilot laat zien dat meer dan 80% van de deelnemende ouders door gaat met het gebruiken van de wasbare luier. Niet alleen is er tijdens de 8 weken durende pilot al 2500 kilo afval bespaard, er is ook een energie en landelijke interesse te ontstaan om van de wasbare luier een succes te maken.

Deelnemende ouders en kinderdagverblijven willen actief bijdragen om het gebruik van de luier te vergroten. Ook de kraamzorg, het consultatiebureau en verloskundigen zien de potentie van de luier om afval te voorkomen en staan open om meer bekendheid te geven aan de wasbare luier. Initiatieven zoals de luiertheek, deelname aan de duurzaamheidsbeurs, het zelf ontwikkelen van PR-materiaal bloeien op.

Naast ouders en de professionals rondom het jonge gezin is de pilot ook door organisaties zoals Milieucentraal gevolgd. Milieucentraal is nu voornemens is om een landelijke campagne afvalpreventie op te zetten, specifiek gericht op luierafval.

Effect van de wasbare luier

Afvalverwerker ROVA zegt: De gemeente Raalte heeft een dappere keuze gemaakt om in te zetten op preventie. Door geen wegwerpluiers te gebruiken wordt er immers afval voorkomen. Het daadwerkelijke effect van preventieve maatregelen zie je in het totale ‘afvalbeeld’ van de gemeente Raalte pas na 3-5 jaar.’

Vervolgactiviteiten

De volgende stap is nu dat de wasbare luier zichtbaar blijft in de gemeente Raalte op plekken waar (aankomende) ouders komen. Op deze manier weten ouders dat ze een keus hebben tussen de wegwerpluier en de wasbare luier. De afrondende activiteiten van de pilot zijn er dan ook op gericht om dit te realiseren.

Het evaluatieverslag pilot wasbare luiers is te vinden op de www.raalte.nl

Interessant? Deel het direct met uw netwerk