Extra geld voor bestrijding armoede onder kinderen

Meer geld voor bestrijding armoede onder kinderen

Het Rijk heeft aan gemeenten extra geld beschikbaar gesteld om de armoede onder kinderen verder te bestrijden. Binnen de gemeente Raalte zijn er al veel zaken geregeld voor kinderen die in armoede opgroeien. Het college stelt de gemeenteraad voor dit extra geld te besteden aan onderwijsbegeleiding, een voucher voor kleding / schoenen en een verbreding van de huidige bestedingsdoelen van de regelingen die door stichting Leergeld worden uitgevoerd.

Gesprekken
Door de gemeenteraad is een motie ingediend om te kijken naar huiswerkbegeleiding van de Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland. Daarnaast heeft de raad gevraagd om met kinderen in gesprek te gaan over de besteding van het geld. Uit deze gesprekken bleek dat er behoefte is aan bijvoorbeeld nieuwe kleding en schoenen, huiswerkbegeleiding en uitjes. Naast de gesprekken met kinderen zijn ook ideeën gevraagd aan ouders en partijen in Raalte zoals Humanitas en Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld
In Raalte zet Stichting Leergeld Salland zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders/verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Salland als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen. Op de website van Stichting Leergeld is hier meer informatie over te vinden http://www.leergeld.nl/salland/

Interessant? Deel het direct met uw netwerk