Extra geld voor papierinzamelaars

Gemeente Raalte keert extra geld uit aan papierinzamelaars

De gemeente Raalte gaat extra geld uitkeren aan alle verenigingen en scholen die in 2016 oud papier hebben ingezameld. Ook vorig jaar hebben de scholen weer enthousiast oud papier ingezameld. Omdat de oud papierprijs in 2016 hoger is geweest als het vaste bedrag per ton papier dat als garantieprijs is afgesproken, ontvangen de inzamelaars een nabetaling over het jaar 2016. In totaal is  2.267 ton oud papier ingezameld in 2016. De totale nabetaling bedraagt € 8.183,–.

Door het oud papier gescheiden in te zamelen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het hergebruikspercentage. Het oud papier wordt opnieuw gebruikt waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het aspect duurzaamheid. Wethouder Frank Niens: ’We willen de vrijwilligers bedanken voor hun inzet om de inzameling van oud papier voor hun rekening te nemen. Dit vraagt toch iedere maand of iedere twee maanden vrije tijd van de vele vrijwilligers die meehelpen de oud papierinzameling tot een succes te maken. Dat verdient een groot compliment. Door deze inzet kunnen de huishoudens papier gescheiden aanbieden en kan het papier hergebruikt worden.’

Interessant? Deel het direct met uw netwerk