Extra raadpleinsessie

Op woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur houdt de gemeenteraad een raadpleinsessie (ter voorbereiding van de raadsvergadering) over het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. Tijdens deze sessie staat voor de raadsleden het verzamelen van informatie en het vormen van een mening centraal. Inwoners van de gemeente Raalte en andere belanghebbenden kunnen inspreken over dit onderwerp zodat de gemeenteraad deze standpunten bij zijn besluit kan betrekken.

Het COA is dringend op zoek naar nieuwe tijdelijke opvanglocaties en heeft de gemeente Raalte hiervoor benaderd. Het COA vraagt naar een geschikt terrein waar een tijdelijk asielzoekerscentrum met semi-permanente units voor de huisvesting van maximaal 950 vluchtelingen gerealiseerd kan worden, voor een periode van vijf jaar. Het college is bereid mee te werken aan het verzoek van het COA en stelt de gemeenteraad een locatie op bedrijventerrein De Zegge VII voor.

Inspreken

Wie gebruik wil maken van het spreekrecht, kan dit tot uiterlijk maandag 23 november 2015 kenbaar maken aan de raadsgriffie, bij voorkeur per mail griffie@raalte.nl (en anders per telefoon 0572 347 770). Dinsdag 24 november wordt men per mail geïnformeerd over het verloop van de vergadering.

De raadpleinsessie wordt gehouden in het gemeentehuis in Raalte aan de Zwolsestraat 16.

Principebesluit gemeenteraad

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 7 december 2015 een principebesluit. Inspreken is tijdens deze vergadering niet mogelijk.

De agenda en bijbehorende stukken

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raalte.nl/gemeenteraad.

Bezoekers

In de raadszaal is ruimte voor een beperkt aantal gasten. Omdat we het belangrijk vinden dat een ieder de bijeenkomst kan volgen, wordt gezorgd voor een videoverbinding in de hal van het gemeentehuis. Ingang; gebruik hiervoor de hoofdingang  van het gemeentehuis (receptie/balies).

De uitzending is live te volgen via de website www.raalte.notubiz.nl/live (beeld en geluid). Ook RTV Raalte zorgt voor een live radioverslag; www.rtvraalte.nl.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk