Fashioncheque voor kinderen van ouder(s) met een laag inkomen

De gemeente Raalte stelt dit jaar fashioncheques beschikbaar aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een smalle beurs. Ouders ontvangen via Stichting Leergeld Salland deze cheque. Wethouder Jacques van Loevezijn: “Met deze fashioncheque bieden we de kinderen iets aan waar ze echt behoefte aan hebben. Uit gesprekken kwam naar voren dat kleding, schoenen en huiswerkbegeleiding het belangrijkst voor hen zijn. Ik ben blij dat we met deze cheque aan de wensen van de kinderen tegemoet kunnen komen.”

Meer geld voor bestrijding armoede onder kinderen

Het Rijk heeft aan gemeenten extra geld beschikbaar gesteld om de armoede onder kinderen verder te bestrijden. Binnen de gemeente Raalte zijn er al veel zaken geregeld voor kinderen die in armoede opgroeien. De fashioncheque is een aanvulling hier op, evenals de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen van de Stichting Onderwijsbegeleiding Oost-Nederland op het Carmelcollege.

Inspraak door de kinderen

De nieuwe regelingen zijn door de inbreng van jongeren zelf tot stand gekomen. Uit gesprekken met de kinderen bleek dat er behoefte is aan bijvoorbeeld nieuwe kleding en schoenen, huiswerkbegeleiding en uitjes. Naast de gesprekken met kinderen zijn ook ideeën gevraagd aan ouders en partijen in Raalte zoals Humanitas Raalte Steunpunt Thuisadministratie en Stichting Leergeld Salland.

Hoogte van de cheque en uitvoering

Kinderen van ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm ontvangen een cheque van €100,-. De cheque wordt uitgegeven door Stichting Leergeld Salland. Ouders en kinderen die dit jaar bij Leergeld bekend zijn, ontvangen van Leergeld een uitnodiging om de cheque op te halen. Zij hoeven dit niet aan te vragen. Ouders die nu nog niet bekend zijn bij Leergeld maar wel tot de doelgroep van Leergeld Salland behoren, kunnen hiervoor op de website van Stichting Leergeld Salland een aanvraagformulier invullen. Meer informatie is te vinden op wwww.leergeld.nl/salland. Emailen kan ook naar leergeldsalland@gmail.com. Bellen kan ook, Stichting Leergeld is te bereiken via 06 538 624 65.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk