Formatieproces

Raalte, maandagavond 07 april 2014

Afzender:
Fractie Gemeentebelangen Raalte.

Betreft:
Formatieproces; de constateringen van de informateur en het vervolg van de informatiefase.

Aanleiding:
Informateur Johan Kiekebosch heeft met alle partijen van de Raalter gemeenteraad gesproken. Maandagavond 7 april informeert de informateur de raad tijdens de openbare raadspleinsessie.

Constateringen informateur:
De informateur heeft de standpunten van alle partijen ten opzichte van het programma van Gemeentebelangen met de partijen besproken. De conclusies zijn:

1. Alle partijen zijn bereid samen te werken met Gemeentebelangen.
2. Er zijn geen onoverkomelijke verschillen in opinie tussen Gemeentebelangen en een van de andere partijen.

De consequentie van deze uitkomst is dat er nu geen vanzelfsprekende formatiepartners te benoemen zijn. De volgende opties zijn mogelijk:
Variant 1: GB en CDA
Variant 2: GB, CDA en VVD
Variant 3: GB, VVD, LA, D66
Variant 4: GB, VVD, D66 evt. met SP
Variant 5: Alle partijen zijn betrokken bij de formatie
GB en CDA nemen het voortouw
Andere partijen leveren samen een wethouder.

Vervolg:
De fractie van Gemeentebelangen is voor een transparant proces. Daarom heeft de fractie de informateur verzocht om maandag alle opties aan de raad voor te leggen. Woensdag 9 april zullen deze opties in een speciale raadsvergadering besproken worden. De informateur heeft voor elke fractie de volgende vier vragen:
1) Welke variant heeft uw eerste voorkeur?
2) Aan welke varianten wilt u uw inhoudelijke bijdrage leveren, ook als niet-collegepartij?
3) Welke varianten hebben niet uw voorkeur?
4) Welke varianten wijst u af?
Na de uiteenzettingen van de fracties volgt een schorsing. Na de schorsing geeft de informateur zijn advies. Het is de ambitie van de fractie van Gemeentebelangen en de informateur om diezelfde avond een formateur te benoemen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk