GB aanwezig op jaarvergadering Plaatselijk Belang Luttenberg

Onze raadsleden Wim de Hair, Lidy Holtmaat, Jan Schokker en André Bennink en schaduwfractielid Sabine Hoonhorst hebben op 14 november 2013 de jaarvergadering bijgewoond van Plaatselijk Belang Luttenberg. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om deze vergaderingen bij te wonen, aangezien er veel informatie wordt prijs gegeven over wat er leeft in een dorp.

Deze avond was er een brede agenda. Zo werden er na het vaststellen van de notulen nieuwe bestuursleden gekozen. Hetty Mollink is niet herkiesbaar en zij werd bedankt voor jaren van inspanning voor het dorp. Als opvolgster wordt Linda Maatman unaniem gekozen.

De plannen rondom Mariaoord werden besproken, het toeristisch platform, glasvezel in de buitengebieden en vol trots werd de binnengehaalde subsidie voor Luttenberg sportdorp gepresenteerd.

Meer aandacht werd gegeven aan de ontwikkelingen rondom de Laarman. Na het verkrijgen van een gemeentelijke subsidie was de tijd rijp voor plannen richting provincie en de presentatie door Jan Spil was vernieuwend. Het museum is voornemend om een moderne kijk te gaan geven naar onze voedselketen in combinatie met veel geschiedenis. Erg ambitieuze plannen! Gemeentebelangen zal deze ontwikkeling volgen en hopen op een positieve uitwerking voor Luttenberg.

Het kerkbestuur bracht de ontwikkelingen rondom de kerk ter sprake. Door teruglopende bezoeken en bezuinigingen krijgt de kerk het steeds moeilijker in 2013. Het bestuur gaf het idee na te gaan denken wat te doen met kerk en de pastorie bij verdere bezuinigingen.

Bij de rondvraag stelden de ondernemers de Luttenbergers voor een dilemma om over na te denken. De digitale informatievoorzieningen worden betaald door alle ondernemers uit Luttenberg. Is een combinatie van de betaalde Alleman met een website een mogelijkheid, om zo de kosten voor de ondernemers te verlagen? Een interessante vraag waar wij als fractie van Gemeentebelangen ook erg benieuwd naar zijn.

Samenvattend was de avond erg informatief en we zullen zeker de ontwikkelingen blijven volgen in Luttenberg en de ideeën en plannen meenemen in het verkiezingsprogramma daar waar mogelijk.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk