GB aanwezig op vergadering Plaatselijk Belang Broekland

Op 21 april heeft de vergadering van Plaatselijk Belang Broekland plaats gevonden. Gemeentebelangen was hier aanwezig met hun aanstaande wethouder, mevr. Carla Hoge – Veenhof en raadslid André Bennink.

De goed bezochte vergadering stond in het teken van diverse bestuurswisselingen. De nieuwe voorzitter Erik Valk introduceerde de nieuwe penningmeester Luuk Alferink en bestuurslid Emmy Hunneman. De “ vijf minuten” van de lokale burgemeester stond in het teken van de jonge generatie. De jongens en meisjes worden opgeroepen om actief te worden betrokken in het leefbaar houden van Broekland.

Naast de gebruikelijke verslagen en financieel jaarverslag stond de vergadering in het teken van de “Broeklander Agenda” Deze agenda die werd gepresenteerd door Jasper Guldemond, bevat items die de inwoners van Broekland raken. Uit ongeveer 20 agendapunten konden de aanwezigen hun stem geven over welk agendapunt voor de inwoners het zwaarste weegt. De gezellige discussie die deze stemming met zich meebracht,  paste in de sfeer van de gemoedelijke vergadering.

 De agendapunten die de meeste stemmen hebben gekregen zijn;

  1.  Kindvriendelijke inrichting van het Bouwhuisplein.
  2. Een veilige ontsluiting van het bedrijventerrein.
  3. De aanleg van een speelbos.
  4. Het realiseren van een kinderboerderij
  5. Het realiseren van een dorpsarchief.

Het bestuur gaat dan ook het komende jaar met deze vijf punten aan de slag.

Bij de rondvraag werden vragen gesteld over; verkeer in het dorp, het consultatiebureau, en de proef die binnenkort van start gaat met de buurtbus. Het verkeer in het dorp wordt door de slechte bewegwijzering “geplaagd” met vrachtverkeer. Het bestuur heeft nu een toezegging gekregen van de betrokken gemeentes dat binnen een half jaar bewegwijzering wordt aangepakt. Ook de gemeente Olst- Wijhe speelt hierin een rol omdat het vrachtverkeer voor Broekland over de gemeentegrond van deze gemeente wordt geleid. 

Het opheffen van het consultatiebureau leidt ( net als in andere buurtdorpen ) tot onbegrip van de aanwezigen. Ook het bestuur van het plaatselijk belang spreekt zijn zorg hierover uit. Zij zullen dit opnemen met Carinova en de gemeente Raalte. De proef die binnenkort start met de buurtbus, doet diverse discussies losmaken. Er is nog veel onduidelijk, over deze proef die alleen kan worden uitgevoerd met ongeveer 30 à 40 vrijwilligers. De route staat al wel vast. De bus zal starten in Olst, doet daarnaar Wijhe en Broekland aan. Via het station in Raalte zal het eindpunt bereikt worden bij de nieuwe locatie van de Horizon. De bedoeling is dat deze bus ieder uur heen en weer pendelt en dus elke half uur Broekland aandoet. Na enkele korte vragen over nieuwbouw en slechte wegen werd de vergadering gesloten om 21:00 uur, waarna er nog gezellig werd nagepraat over diverse ideeën, welke wellicht volgend jaar op de Broeklander Agenda komen te staan.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk