GB aanwezig op voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang Luttenberg

Tijdens de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Luttenberg, waren de raadsleden voor gemeentebelangen, Lidy Holtmaat, Jan Schokker en André Bennink aanwezig.

Op dinsdagavond 17 mei, hebben een aantal fractieleden van Gemeentebelangen, de voorjaarsvergadering van het Plaatselijke Belang Luttenberg bijgewoond. Op de agenda stonden de gebruikelijke thema’s die de laatste vergaderingen vaker naar voren zijn gekomen.

De ontwikkeling van de woningbouw in Luttenberg is een terugkerend agendapunt de laatste jaren. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de Borgwijk fase 1 afgerond is. Echter, niet alle woningen zijn verkocht. Er staan nog steeds vijf vrijstaande kavels te koop. Dit drukt de ontwikkeling van Borgwijk fase 2. Er is tijdens de vergadering de toezegging gekomen van het college dat er woonbehoefte-onderzoek komt. De uitslag van dit onderzoek zal mede bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van Borgwijk 2. Wel duidelijk is geworden  dat met de ontwikkeling van Borgwijk 2 meer gekeken gaat worden naar de vraag. Er zullen daar dus minder of geen vrijstaande kavels meer komen. Gemeentebelangen wacht de ontwikkeling af, maar zal het zelf ook kritisch blijven volgen.

De “ommetjes” in Luttenberg zijn klaar. Deze nieuwe wandelroutes vertrekken vanuit Elckerlyc en bieden de wandelaars een prachtige wandeling door Luttenberg en het buitengebied. De wandelwerkgroep heeft nog wat geld over, en kijkt nu of het mogelijke een derde route toe te voegen.

Ook volop aandacht was er voor de ontwikkeling van de brede School in Luttenberg. De vitaliteitscommissie onder leiding van Edwin Tijs, liet weten dat er inmiddels gesprekken plaats hebben gevonden door de SCOS en KOOS en dat het wachten is op initiatieven vanuit KOOS. Wat wel duidelijk naar voren is gekomen, dat de partijen gebruik mogen maken van de oude spelzaal. De gemeente is bereid deze afgeschreven spelzaal in te zetten met lage kosten. Met aanvullende subsidies kan er wellicht wat meer haast worden gemaakt.

De verkeersveiligheid in het dorp Luttenberg, is goed. Misschien wel te goed, als we de inwoners mogen geloven. Er zijn hoge drempels die hun functie goed uitoefenen; in de ogen van sommige mensen wellicht te goed. De renovatie vorig jaar van de Lemelerweg is niet goed uitgevoerd. Van de wethouder hebben we al eerder te horen gekregen dat de zomer wordt afgewacht, aangezien de toplaag door de warmte dan na kan werken. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat, zal de gemeente aanvullende werkzaamheden gaan uitvoeren. En dan.. de Wispelweg. Gemeentebelangen heeft zich als jaren ingezet om tot de herinrichting te komen van deze belangrijke weg voor Luttenberg en met name voor de basisschool de Esmoreit. Wij zijn dan ook blij dat er in het najaar wordt begonnen met de werkzaamheden, die bestaan uit het afkoppelen van regenwater een nieuw wegdek. Er zullen dan ook meer haal en brengplekken worden aangebracht om de kinderen veilig naar school te brengen.

Verder is er als laatste aandacht gevraagd voor het zwembad. Edwin Tijs merkt namelijk op om mee te doen met het project Duurzaam Dorp. De eventuele subsidie kan dan worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen, die warmte gaan opwekken voor het zwembad. De aanwezig bestuursleden van het zwembad prijzen dit initiatief, maar melden dat er geld moet komen voor de renovatie van het bad, anders kunnen we het zwembad wel sluiten. Het bestuur meldt dat er een aanvraag ligt bij de gemeente Raalte voor een subsidie van € 20.000,-. Gemeentebelangen is van mening dat het zwembad een belangrijke functie is binnen het dorp en zal zich maximaal inzetten om te zorgen dat het zwembad behouden blijft voor het dorp Luttenberg. 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk