GB aanwezig op voorjaarsvergadering Plaatselijk Belang Luttenberg

Tijdens de voorjaarsvergadering van het Plaatselijk Belang Luttenberg, waar ons raadslid voor Luttenberg,  André Bennink , bij aanwezig is geweest op 13 april 2010, is er in groepen gesproken over Luttenberg in 2020. Nadat er voor de pauze lopende zaken werden besproken zoals;

Woningbouw met name het te realiseren plan Borgwijk 2 maar ook verdere toekomstige nieuwbouwontwikkelingen die over 8 à 10 jaar wellicht in beeld kunnen komen. Hierin werd duidelijk meegenomen de woningontwikkeling op plan Borgwijk 1. Nog niet alle kavels zijn verkocht, wat uiteraard te wijten is aan de ontwikkelingen binnen de economische crises.

Binnen de vitaliteitsontwikkeling is nu het cluster Brede School aan de beurt. Wat hier een rol in speelt is de eventuele toekenning van een 12e groep aan basisschool de Esmoreit. Het initiatief ligt volgens het bestuur van het plaatselijk belang nu bij het college, om te zien of er geld en draagvlak is om een brede school te realiseren. Daarnaast is ontwikkeling te bespeuren over de locatie van de peuterspeelzaal. Deze is nu gevestigd binnen de muren van dorpshuis Elckerlyc en het is het bestuur van Elckerlyc eraan gelegen om dit zo te laten. Elckerlyc zal zelf binnenkort een enquête houden binnen de plaatselijke bevolking over de toekomst van het dorpshuis en de eventuele mogelijkheden.

Beheer en onderhoud en de wandelroutes en de bibliotheekfunctie / infoplein zijn besproken. Er zijn vier wandelroutes uitgezet die in een ruit rondom de kerk van Luttenberg liggen. Alle routes vertrekken vanaf de kerk en zijn ongeveer 13 kilometer lang. De meerwaarde van de Landstede werd aangehaald en dit zal worden teruggekoppeld naar de gemeente. De verkeerveiligheid in Luttenberg is prima, echter in de beleving van de ouders en kinderen zullen de schoolgaande kinderen altijd ook zelf hun verantwoordelijk dienen te nemen.

Na de pauze is er in groepen gesproken over hoe Luttenberg eruit zou kunnen zien in 2020. Als laatste werden de belangrijkste zaken die speelden centraal samengevat. Zaken die vaker genoemd werden zijn onder ander;

Goede ouderenvoorziening.

Behoud van de winkelfuncties.

Eventuele nieuwbouw Esmoreit op andere locatie en de oudervoorziening realiseren op de plaats van de huidige basisschool.

Behoud van zwembad.

Multifunctionele accommodatie als vervanger van Elckerlyc.

 

Zo rond 21:45 is de vergadering gesloten, waarna er nog wat verder werd nagediscussieerd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk