GB ontvangt antwoorden op schriftelijke vragen abonnementstarief WMO

Eind november 2018 stemde de ministerraad in met de invoering van een abonnementstarief voor de WMO. Hiermee mogen gemeenten beslissen om hun burgers voortaan, in plaats van de huidige eigen bijdrage, een vaste eigen bijdrage per vier weken of per maand in rekening te brengen. GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de invoering van het abonnementstarief Wmo, en heeft daarom 17 december 2018 schriftelijke vragen gesteld aan college van B&W.

De fractie van GemeenteBelangen Raalte heeft kenbaar gemaakt zich zorgen te maken over eventuele tekorten die kunnen ontstaan door de invoering van het Wmo abonnementstarief. GemeenteBelangen vroeg zich af op welke manier het college de eventuele te korten die daardoor kunnen ontstaan op te vangen. De verwachtingen zijn dat door het invoeren van het Wmo abonnementstarief meer mensen gebruik zullen maken van voorzieningen. GemeenteBelangen heeft daarom gevraagd hoe het college tegen deze verwachting aankijkt.

De antwoorden vanuit het college richting GemeenteBelangen geven aan dat ook zij zich zorgen maken over de invoering van het Wmo abonnementstarief. Er komt een plan van aanpak om ombuigingen in de volle breedte van het sociale domein te realiseren, waarin het Wmo abonnementstarief wordt meegenomen.

Uiteraard blijft GemeenteBelangen de ontwikkelingen rondom het Wmo abonnementstarief en het sociale domein monitoren.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk