GB stelt vragen over gratis afleveren snoeihout

Gemeenteraadslid Ronald Holtmaat heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de verwerking van snoeihout in de gemeente Raalte. Volgens Holtmaat komt veel snoeihout gewoon in de afvalcontainers terecht, of in de open lucht verbrand. Dat is jammer volgens het raadslid. Snoeihout kan namelijk goed gerecycled worden tot biobrandstof voor bijvoorbeeld duurzame houtkachels. Gemeentebelangen heeft hier eind 2012 al vragen over gesteld in de raad. Het college heeft toen toegezegd dat ze met ROVA in gesprek zouden gaan over de verwerking van snoeihout.

Ronald Holtmaat van Gemeentebelang wil nu van het college weten of de gesprekken met ROVA over het gratis brengen van snoeihout naar een ROVA-punt heeft plaatsgevonden en wat de uitkomst van deze gesprekken is geweest. Daarnaast wil Holtmaat weten of het college de visie van Gemeentebelangen deelt dat door het aanbieden tot het gratis aanleveren van snoeihout op een ROVA-punt CO2 uitstoot vermeden kan worden en er tevens bespaard kan worden op fossiele brandstoffen.

Volgens de fractie van Gemeentebelangen is het, omdat de lente is aangebroken, van belang om op korte termijn voer te kunnen gaan tot het gratis afleveren van snoeihout bij een ROVA-punt. Gemeentelijke plantsoendiensten en inwoners van de gemeente starten namelijk met het onderhoud van de tuinen en de openbare ruimte.

Gemeentebelangen is van mening dat door de mogelijkheid snoeihout gratis af te leveren bij een ROVA-punt een win-winsituatie ontstaat, namelijk een goede herbruikbare fractie voor biobrandstof en voor de vergistingsinstallatie, met een verlaging van de afvoerkosten voor de inwoners van de gemeente.

Bron: Sallandcentraal.nl

Interessant? Deel het direct met uw netwerk