Gedeputeerde Eddy van Hijum bezoekt Raalte

Gedeputeerde Eddy van Hijum bezocht op vrijdag 10 april de gemeente Raalte. Samen met wethouder Frank Niens bezocht hij diverse projecten in het kader van het programma Raalte Duurzaam 2050. Wethouder Frank Niens: ‘In de afgelopen periode hebben we samen met de provincie veel bereikt op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we een duurzaam Hoftheater, de duurzame scholen in Heino, zonnepanelen bij 22 agrariërs en 14 scholen, het programma Lokaal Klimaatbeleid en het energieloket voor bewoners. De samenwerking met de provincie levert mooie resultaten op. Deze lijn willen we graag doorzetten in de toekomst. Duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en uitdaging!’

Ondernemers

De gemeente Raalte zet in op duurzaamheid in de brede zin, samen met de samenleving en ondernemers. Daarom is een bezoek gebracht aan Vleesverwerkingsbedrijf Hutten en Zonen in Heeten. Dit bedrijf is verhuisd van Nieuw Heeten naar Heeten en heeft een nieuw bedrijfsgebouw gebouwd in Heeten. Voor dit nieuwe bedrijf is het Breeam certificaat behaald. BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen. Bij dit bedrijf is met name gelet op water, transport en koudetechnieken waardoor deze slachterij de meest duurzame van Europa genoemd kan worden. Wethouder Niens: ‘Een compliment voor deze ondernemers om vanaf het begin van het proces van nieuwbouw duurzaamheid een belangrijke plek te geven in de plannen.’

IMG_2076 IMG_2082 IMG_2084

Tevens werd een bezoek gebracht aan Endona, de coöperatie in oprichting die het zonne-park aan de rand van Heeten gaat realiseren. De gedeputeerde kreeg hier een toelichting van Peter Stam en Dominique Doedens over de aanleg van het zonnepanelen park aan de rand van Heeten.

Het laatste bezoek was aan sporthal Tijenraan, waar een warmtewisselaar is geïnstalleerd die warmte uit het afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie haalt voor het verwarmen van het zwembadwater. Deze installatie zal meegenomen worden naar het nieuw te bouwen Zwembad in 2016. Voor deze nieuwbouw zullen ook hoge eisen gesteld worden qua duurzaamheid niet alleen qua multifunctioneel gebruik maar ook qua energie- en watergebruik, energieproductie en inpassing in de omgeving.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk