Gemeente Raalte pakt dit najaar vijf fietsoversteken aan

Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Ook voor fietsers. Daarom pakt de gemeente Raalte – net als vorig jaar – vijf onveilige fietsoversteken waar fietsers voorrang hebben aan. Zo wordt het voor alle weggebruikers duidelijker waar fietsers voorrang hebben. De werkzaamheden nemen per fietsoversteek ongeveer één week in beslag.

Inrichting fietsoversteken
De fietsoversteken worden eenvoudig en uniform ingericht. Op plekken waar nu nog haaientanden staan, komen stopstrepen. Fietsers fietsen op een rood wegdek. Het wegdek van de andere weggebruikers is geel. Dit zorgt voor een goed contrast wat van een afstand zichtbaar is. Op vrij liggende fietspaden komen extra pijlen om te laten zien dat fietsers van beide kanten kunnen komen. Ten slotte komen er nieuwe en grotere reflecterende stopborden.

Werkzaamheden
De gemeente pakt de komende maanden onderstaande fietsoversteken in Raalte aan. De directe omgeving wordt door de aannemer geïnformeerd. Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

  • Mettingenlaan – Schoolstraat
  • Kanaalstraat OZ – Enkstraat
  • Acacialaan – Brugstraat
  • Het Erf (ter hoogte van huisnummers 54 en 56)
  • Weidelaan – Ekster

Fietsbeleidsplan

De gemeente Raalte werkt bovendien aan het opstellen van een fietsbeleidsplan voor de langere termijn. In dit plan beschrijft de gemeente onder andere welke knelpunten de komende jaren worden aangepakt en in welke volgorde. Hiervoor hebben meer dan 1.750 inwoners input geleverd via een online enquête. De resultaten worden momenteel verwerkt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk