Gemeente Raalte past afvalstoffenregeling aan

Gratis GFT ophalen, ruimere brengmogelijkheden grof tuinafval, basistarief omhoog

Gemeente Raalte past afvalregeling aan in 2018

Huishoudens in de gemeente Raalte betalen in 2018 geen bijdrage voor het legen van de GFT-container. Voor de inzameling werd in 2017 nog een tarief gehanteerd van € 2,40 voor een 240 literbak en € 1,40 voor de 140 literbak. Het GFT-afval kan 1 maal per 2 weken worden aangeboden. Daarnaast kan het grof tuinafval altijd gratis tijdens openingstijden naar het milieubrengstation van de Rova in Raalte en Zwolle worden gebracht. Onderzocht wordt nog of inwoners van Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem hun grof tuinafval ook kunnen aanbieden bij loonbedrijf Jansen Wijhe.

Het is een van de wijzigingen in het afvalinzamelingsbeleid van de gemeente. Met de aanpassing in de inzamelsystematiek denkt de gemeente dichterbij de duurzame doelstellingen voor 2020 te komen: 75% hergebruik en minder dan 100 kg restafval per inwoner. Ook draagt dit bij aan de doelstelling van maximaal 30 kg restafval per inwoner vanaf 2025.  Wethouder Frank Niens: “Met deze maatregelen willen we ervoor zorgen dat er minder GFT-afval in de grijze containers terecht komt en dat het afval dus nog beter gescheiden wordt.”

Restafval en basistarief

De tarieven voor de inzameling van het restafval blijft in 2018 gelijk en ook het inzamelingsschema verandert niet: 1 keer per 4 weken inzamelen kost € 9,21 (240 literbak) en € 5,63 (140 literbak). Het ophalen van het PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons) blijft 4-wekelijks en het nultarief blijft in 2018 gehandhaafd. Het basistarief gaat in 2018 wel omhoog. Huishoudens gaan jaarlijks bijna twintig euro meer betalen, van € 75,36 naar € 95,28. Voor huishoudens in het buitengebied en hoogbouw geldt het tarief van € 85,20 omdat hier geen gescheiden GFT kan worden aangeboden.

 

Kwijtschelding

Huishoudens die de kosten voor de afvalinzameling niet kunnen opbrengen, kunnen ook in 2018 om  kwijtschelding vragen. Indien er sprake is van kwijtschelding, betalen de huishoudens geen basistarief en kunnen zij negen keer kosteloos de restafvalcontainer aan de weg zetten. Als er vaker geplaatst wordt, zijn die kosten voor eigen rekening. In 2017 ging de kwijtschelding om het basistarief en twaalf ledigingen. In 2019 gaat het om het basistarief en zes ledigingen.

Omruilactie

Inwoners van de gemeente die nu een 140 liter gft-container hebben, kunnen deze omruilen naar een 240 liter GFT-container. In januari ontvangen deze huishoudens hierover een brief. De omruilactie is eenmalig en kosteloos en vindt rond april 2018 plaats bij de huishoudens die zich hebben aangemeld.

PMD-inzameling bij hoogbouw

In de loop van 2018 worden er voorzieningen geplaatst voor het aanbieden van PMD bij hoogbouwlocaties. Nu wordt hier nog gebruik gemaakt van de speciale zakken. De bewoners ontvangen hier nog informatie over.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk