Gemeente Raalte snoeit bomen in Raalte

Vitale bomen door snoeien per wijk in dorp Raalte

De komende tijd snoeien medewerkers van de gemeente Raalte bomen in het dorp Raalte. Als eerste zijn de wijken Langkamp, Westdorp en Centrum aan de beurt. Met behulp van een hoogwerker wordt aan alle bomen per wijk onderhoud gepleegd. In het begin van het jaar is ook in de wijk Hartkamp op die manier gesnoeid. Het doel van deze aanpak is het behoud van de vitaliteit van de bomen en de leefbaarheid in de wijk. Klachten over ernstige overlast worden, als dat kan, meteen meegenomen. Het kan ook zijn dat  inwoners op een andere manier overlast van bomen ervaren, denk aan schaduw in de  tuin, vallende bladeren etc. Van al deze klachten kan melding gemaakt worden via de website van de gemeente Raalte https://www.raalte.nl/groen. Medewerkers van de gemeente kijken dan samen met de inwoners wat de mogelijkheden zijn.

snoeien-bomen

Planning

Op de site van de gemeente Raalte staat ook de planning van het snoeien in het dorp Raalte tot eind 2016. Inwoners kunnen zo zien wanneer hun wijk aan de beurt is. Gevaarlijke situaties zoals zieke bomen, bomen die om dreigen om te vallen en dergelijke, worden uiteraard zo snel mogelijk aangepakt. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gezond bomenbestand

In 2015 is de gemeente in de kern Heino gestart met deze zogenaamde wijkgerichte snoei-aanpak.

Deze nieuwe aanpak moet er toe leiden dat het bomenbestand van de gemeente Raalte in goede conditie blijft. Alle bomen in de betreffende wijk worden tegelijk gesnoeid. In de komende jaren komen op deze manier de bomen in alle wijken en kernen aan de beurt.

In het buitengebied van onze gemeente zal een aannemer in opdracht van de gemeente de bomen snoeien.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk