Gemeente Raalte start met pilot Bokashi

De gemeente Raalte is onlangs gestart met de pilot Bokashi. In samenwerking met initiatiefnemers ‘Bij de Oorsprong’ en agrariërs Wienen en Neimeijer wordt een deel van het blad uit bladbakken verwerkt tot duurzaam Bokashi-materiaal.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het betreft het omzetten van groen- of bladafval in organisch materiaal, waardoor het ingezet kan worden als bodemverbeteraar. Het bladafval wordt luchtdicht in een depot verpakt, waarna er onder lage temperatuur omzetting plaatsvindt: een fermentatieproces. Na een periode van acht tot tien weken ontstaat er humusrijk, organisch materiaal. Dit wordt door de gemeente en de agrariërs ingezet als bodemverbeteraar.

Duurzaam
Met deze pilot wordt bladafval op een optimale en verantwoorde wijze in eigen gemeente ingezet. Het Bokashi-materiaal heeft een positieve werking op de grond en groenstroken. Het verbetert de vochthuishouding en zorgt voor betere beluchting en extra voeding. De productie van Bokashi-materiaal is kostenneutraal en bij het verwerkingsproces komt geen CO2 vrij. Kortom: een win-winsituatie voor de gemeente en de agrariërs.

Circulaire economie
Het initiatief voor de pilot komt vanuit de samenleving en levert een mooie bijdrage aan de circulaire economie. Het Bokashi-materiaal ontstaat binnen de gemeente, wordt hier omgezet en ook weer ingezet. Het materiaal zal naar verwachting begin maart worden ingezet. Afhankelijk van de resultaten en mogelijkheden wordt in de loop van 2019 het vervolg bepaald.

Voorgaande jaren werd het blad uit de bladbakken en het blad wat vrijkomt bij groenwerkzaamheden afgevoerd naar een composteerder. Dit najaar is een deel van dit bladafval, ruim 600 ton, ingezet voor de pilot.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk