Gemeente Raalte stelt omgevingsvisie vast

Raalte stelt uitdagend perspectief vast in Horizon 2040

Na een intensief proces met de samenleving heeft de gemeenteraad van de gemeente Raalte de Omgevingsvisie, Horizon gemeente Raalte 2040 vastgesteld. Deze visie gaat over de toekomst van de leefomgeving, is het strategische sturingsinstrument van de gemeenteraad en helpt inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief. Bekijk de omgevingsvisie via  Omgevingsvisie

Burgemeester Martijn Dadema blikt terug op de totstandkoming van de omgevingsvisie: ‘Ik ben trots op de enorme betrokkenheid waarmee de samenleving heeft nagedacht over deze visie.  Samen maken we de leefomgeving en dus ook deze visie’.

Wethouder Wout Wagenmans vult aan: ‘Het is gelukt om een uitdagend perspectief neer te zetten voor de ontwikkeling van onze leefomgeving. Ik nodig iedere initiatiefnemer van harte uit om kennis te nemen van de visie en plannen en ideeën met ons te delen’.

Over het proces

Na een brede inventarisatie en gesprekken met 1079 inwoners, zijn drie kernopgaven gedefinieerd. Dit zijn: de toekomst van het buitengebied, het aantrekkelijk en leefbaar houden van onze bestaande wijken en dorpen én de positie van de gemeente Raalte in de regio. 115 Visiemakers hebben vervolgens naar antwoorden gezocht op de drie kernopgaven. De groep Visiemakers bestaat uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties uit de gemeente Raalte.

Over de omgevingsvisie

Deze horizon vormt samen met het DNA van de gemeente Raalte en een visie op hoe we samen vorm en invulling geven aan de leefomgeving, de omgevingsvisie van de gemeente Raalte. De omgevingsvisie is een instrument in de nieuwe omgevingswet. De visie is de leidraad bij afwegingen in de gemeenteraad, maar helpt ook inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief.

Lees en bekijk de omgevingsvisie op   Omgevingsvisie

Interessant? Deel het direct met uw netwerk