Gemeente Raalte verlaagt eigen bijdrage huishoudelijke hulp toelage

De gemeente Raalte gaat de eigen bijdragen voor de huishoudelijke hulp verlagen van €7,50 naar €5. Het college gebruikt hiervoor de toelage die het vorig jaar ontving van het Rijk, die bedoeld is om de werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp te behouden. Wethouder Gosse Hiemstra: ‘Met het verlagen van de eigen bijdrage willen we het voor inwoners financieel aantrekkelijk maken om gebruik te maken van deze voorziening  en huishoudelijke hulp te houden.’

De verlaging van de eigen bijdrage geldt alleen voor die cliënten die na 1 april kenbaar hebben gemaakt gebruik te willen maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage. De verlaging van de eigen bijdrage kent namelijk geen terugwerkende kracht. Ook geldt de regeling alleen voor het jaar 2015.

De gemeente Raalte betaalt het grootste deel van de kostprijs van de huishoudelijke hulp  per uur vanuit de Toelage, de nieuwe cliënten klanten betalen €5 per uur. De uren kunnen worden ingezet bij de gecontracteerde zorgaanbieders binnen de gemeente Raalte. Deze regeling verandert niets aan de uren hulp bij het huishouden die mensen nu ontvangen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk