Gemeente wijst aansprakelijkheid af

Gemeente Raalte wijst aansprakelijkheid af in zaak Haarman

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de aansprakelijkheid in de zaak Haarman af te wijzen. De gemeente is door de heer Haarman aansprakelijk gesteld voor reputatie- en vervolgschade, als gevolg van het handelen van de gemeente in deze zaak.

Volgens de aansprakelijkheidsstelling zou de gemeente onrechtmatig hebben gehandeld door het instellen van de gerechtelijke procedure. Daarnaast zou de gemeente zich in haar communicatie onzorgvuldig en onrechtmatig hebben uitgelaten over de heer Haarman.

Advies advocaat

Het college heeft de aansprakelijkheidstelling voor advies voorgelegd aan onze advocaat. In dit advies geeft de advocaat aan dat er van onrechtmatig handelen door de gemeente geen sprake is, omdat de gemeente voorafgaand aan het instellen van de gerechtelijke procedure tegen Haarman zorgvuldig onderzoek heeft gepleegd.  Er is ook advies ingewonnen van een ter zake kundig en ervaren advocaat.

Daarnaast is voorafgaand aan het instellen van de gerechtelijke procedure getracht te komen tot een minnelijke schikking.

Onze advocaat concludeert ook dat de gemeente zich niet onzorgvuldig en onrechtmatig heeft uitgelaten over de heer Haarman in de verschillende publicaties. Er is op een zakelijke wijze gecommuniceerd, waarbij de gemeente zich onthouden heeft van specifiek op de persoon gerichte persoonlijke verwijten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk