Gemeentebelangen bezocht Laag Zuthem

Op woensdag 10 april heeft Gemeentebelangen Raalte haar fractievergadering in Laag Zuthem gehouden. Deze open fractievergaderingen worden elke maand in een ander dorp in de gemeente Raalte gehouden. Tijdens deze open fractievergaderingen ontmoet Gemeentebelangen betrokken burgers, ondernemers en vrijwilligers om zo via korte lijnen te horen wat er speelt in een buurdorp of wijk van de gemeente Raalte. Uit het overleg in Laag Zuthem is gebleken dat ook in de kleinste kernen van de gemeente Raalte heel veel speelt.

Doordat er in Laag Zuthem al enige tijd geen vrije kavels meer beschikbaar zijn voor woningbouw wordt er veel waarde gehecht aan een snelle ontwikkeling van de locatie aan de Grote Hagenweg.  Daarnaast is er specifiek aandacht gevraagd voor het behoud van jongeren in het dorp. Het is voor de leefbaarheid in Laag Zuthem van belang dat er voldoende starterswoningen komen, zodat de jongeren in het dorp kunnen blijven wonen. Dit heeft tevens weer positieve effecten op het leerlingenaantal van de basisschool. Deze zit nu nog ruim boven de minimale vereiste aantallen, maar het is niet duidelijk welke eisen de rijksoverheid in de toekomst zal gaan stellen voor het behoud van basisscholen.

Ook de verkeersveiligheid in Laag Zuthem blijft om aandacht vragen. Het sluipverkeer en de inrichting van de Kolkweg blijft een knelpunt, ook al is de verkeersveiligheid rondom de school al enigszins verbetert door het inrichten van een ‘schoolzone’. Verder is aandacht gevraagd voor de verlichting nabij de kruising Kolkweg- Lierderholthuisweg en het zware vrachtverkeer dat over de brug rijdt.

Naast het woningaanbod en de verkeersveiligheid zijn ook andere onderwerpen aan bod gekomen zoals de woonservicegebieden, vergrijzing, buitenschoolse opvang en het voorzieningenniveau. Ook voor deze punten zal Gemeentebelangen zich sterk maken om de wensen vanuit Laag Zuthem te vertalen naar lokaal politiek beleid.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk