Gemeentebelangen, Goed in Broekland

gbslogan

Dorpsfolder:  Broekland Flyer-drieluik-Broekland

Broekland is een kern met pit die in 2013 haar 100-jarig bestaan groots heeft gevierd. Er is altijd wat te doen in Broekland. Als de inwoners vandaag iets in de ‘kop’ hebben, had het gisteren al klaar moeten zijn. Op deze manier krijgt het dorp veel met elkaar voor ‘mekaar’. Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen.

We hebben er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel gebeurd, ook in Broekland.

 • Er staat nu een schitterende sporthal met daarbuiten een kunstgrasveld.
 • Het dorp is rondom verfraaid met beplanting en bomen
 • Het kermisterrein heeft een vaste plek gekregen. Straks geen plassen meer bij de draaimolen dankzij drainage in de bodem.
 • Het bestemmingsplan buitengebied is nu zodanig flexibel dat we maatwerk kunnen leveren aan bedrijven die op het industrieterrein willen uitbreiden.
 • En bouwen in Broekland, dat kan ook. Er zijn voldoende kavels.

Toch is er nog genoeg te doen in Broekland. We willen:

 • de school in stand houden
 • voldoende huisvestingsmogelijkheden behouden voor ouderen
 • de starters op de woningmarkt blijven ondersteunen.

Verder willen we:

 • in samenspraak met het dorp en Salland Wonen een goede invulling van het Kulturhus.
 • de problemen met de Wezenbergbrug oplossen
 • het vrachtverkeer zoveel mogelijk weren uit het dorp.

In Broekland zijn we niet klaar. Ik ben dan ook zeer verheugd dat Jasper Guldemond zich voor Gemeentebelangen kandidaat heeft gesteld. Jasper is zeer betrokken bij alles wat er zich in Broekland afspeelt. Hij is een drijvende kracht bij veel activiteiten in het dorp en denkt in oplossingen.
Hij kan als geen ander de belangen van Broekland en de inwoners en die van de wijde omgeving behartigen. Ik reken er op dat u zijn kandidatuur voor de gemeenteraad met uw stem ondersteunt.

Wout Wagenmans,
Lijsttrekker Gemeentebelangen

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk