Gemeentebelangen, Goed in Heeten

gbslogan

Dorpsfolder:  Heeten Flyer-drieluik-Heeten

Heeten is een van de belangrijkste kernen van de gemeente Raalte. Het dorp kenmerkt zich door een zeer actief verenigingsleven en de betrokkenheid van de inwoners bij initiatieven. Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We hebben er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel gebeurd, ook in Heeten.

 • Ondernemers kunnen weer zelf bepalen wie de bouw verzorgt. Hierdoor hebben zich opnieuw bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein.
 • Aan alle kanten ondersteunen wij initiatieven om te kunnen starten met de bouw van een woning in Heeten.
 • De eerste woningen in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap komen er aan.
 • Woonruimte voor ouderen en zorg krijgen de ruimte.
 • De plannen om de verkeersveiligheid bij de school te vergroten zijn klaar.
 • Er komt een woonzorgboerderij voor dementerende ouderen bij Stevenskamp.
 • De sporthal is de afgelopen vier jaar liefst twee keer uitgebreid. Deze plannen hebben wij ondersteund en gefaciliteerd. In 2017 komt het kunstgrasveld.
 • Wij hebben financiële middelen beschikbaar gesteld om het Trefpunt te verbouwen en uit te breiden. Zo krijgt het een sterkere centrumfunctie in Heeten.
 • De weg naar Deventer op het Raalter grondgebied blijft een 80 kilometerweg.

Toch is er nog genoeg te doen in Heeten. We willen:

 • dat de woningbouw weer op gang komt. We hebben kavels genoeg.
 • een pannaveld bij het sportcomplex.
 • dat langzaam verkeer ook de rondweg kan gebruiken.
 • initiatieven vanuit Heeten als duurzaam dorp ondersteunen.

In Heeten zijn we nog niet klaar. Ik ben dan ook zeer verheugd dat onze plaatsgenoot Rinus Hoogeslag zich opnieuw herkiesbaar heeft gesteld. Hij heeft zich de afgelopen vier jaar bijzonder ingezet voor de belangen van Heeten en omgeving. Ik reken er opdat u zijn kandidatuur voor de gemeenteraad met uw stem ondersteunt.

Wout Wagenmans,

Lijsttrekker Gemeentebelangen

Interessant? Deel het direct met uw netwerk