Gemeentebelangen, Goed in het Buitengebied!

gbslogan

Folder:  Buitengebied Flyer-drieluik-Buitengebied

Het buitengebied van Raalte is zeer divers. Het kent: vele landgoederen, wandel- en fietspaden, kleine en grote agrarische bedrijven, hobbyboeren, verblijfsrecreatie en burgers. De belangen in het buitengebied zijn dan ook uiteenlopend. Ik vind het geweldig dat Gemeentebelangen vanaf 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid heeft gedragen. We hebben er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel gebeurd, zeker in het buitengebied.

  • Na een intensief proces met alle betrokken partijen hebben we nu het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.
  • We hebben ondernemers de ruimte gegeven. Daarbij hebben we rekening gehouden met deandere partijen in het gebied. Als een bedrijf wil uitbreiden, moet de  ondernemer dit compenseren door in het landschap te investeren.
  • In voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogen kleinschalige bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
  • De bijgebouwenregeling hebben we voor hobbyboeren uitgebreid.
  • Recreatiebedrijven hebben meer ruimte gekregen om te ondernemen.

Toch is er nog genoeg te doen in het buitengebied. Wij willen:

  • Glasvezel in het buitengebied
  • Bereikbaarheid voor woningen en bedrijven
  • Voorkomen dat het buitengebied in een isolement komt en verpaupert.

In het buitengebied zijn we niet klaar. Ik ben dan ook zeer verheugd dat Jan Schokker,
Lidy Holtmaat, André Bennink en Jasper Guldemond zich kandidaat hebben gesteld. Zij zijn fantastische pleitbezorgers voor het buitengebied. Ik reken er op dat u hun kandidatuur voor de gemeenteraad met uw stem ondersteunt.

Wout Wagenmans,

Lijsttrekker Gemeentebelangen

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk