Gemeentebelangen, Goed in Luttenberg

gbslogan

Dorpsfolder:  Luttenberg Flyer-drieluik-Luttenberg

De parel van Salland ligt gewoon in onze gemeente! Gemeentebelangen
heeft sinds 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen.
We hebben er al weer bijna vier op zitten. In die tijd is er veel gebeurd, ook in Luttenberg:

 • De MFA staat er. Een lang gekoesterde wens.
 • Geen gedonder in de modder meer door het kunstgrasveld.
 • Elckerlyc is klaar voor de toekomst. Het is een fantastische ontmoetingsplek voor jong en oud.
 • Nieuwbouw op plan Borgwijk.
 • De Wispelweg ligt er strak bij en binnenkort gaat de Lemeleweg op de schop.

We hebben vele plannen ondersteund met geld, passende regelgeving of faciliteiten. Denk aan:

 • Het zwembad.
 • De kerstverlichting met duurzame ledverlichting.
 • De plannen om van Maria Oord een modern woon- en zorgcomplex te maken.
 • De plannen om museum De Laarman te renoveren en uit te breiden.
 • De pilot digitale zorg samen met Mariënheem. Dat is trouwens nu al een succes.

Toch is er nog veel te doen in het mooie Luttenberg. We willen bijvoorbeeld:

 • Woonservice-zones inrichten, zodat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
 • De voorzieningen op peil houden.
 • Luttenberg als sportdorp blijven ondersteunen.

Ik ben dan ook zeer verheugd dat André Bennink zich opnieuw kandidaat heeft gesteld. Hij is zeer begaan met wat in Luttenberg speelt. Hij kan dat goed overhet voetlicht brengen. Mede door zijn inbreng is er veel gerealiseerd in Luttenberg. Ik reken er op dat u zijn kandidatuur voor de gemeenteraad met uw stem
ondersteunt.

Wout Wagenmans,

Lijsttrekker Gemeentebelangen

Interessant? Deel het direct met uw netwerk