Gemeentebelangen, Goed in Nieuw Heeten

gbslogan

Dorpsfolder:  Nieuw Heeten Flyer-drieluik-NieuwHeeten

Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We hebben er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel gebeurd, ook in Nieuw Heeten. Helaas bleek Slachterij Hutten niet te behouden voor Nieuw Heeten. Wij zijn verheugd dat we het bedrijf op relatief korte afstand en binnen de gemeente Raalte een nieuwe plek hebben kunnen bieden.
Andere plannen lukten wel!

  • De gecombineerde MFA / sporthal met kunstgrasveld komt er aan.
  • Woningbouw is voor jaren geregeld.
  • Kleinschalige industrie heeft genoeg mogelijkheden om zich in Nieuw Heeten te ontwikkelen.
  • Verbetering van de verkeersveiligheid op de N332 door realisatie van een rotonde.

Dit was niet gelukt zonder:

  • Plaatselijk Belang
  • De Ondernemersvereniging
  • De stichting Timmermanshuis
  • De Vitaliteits groep (later stichtingsbestuur sporten cultuur)
  • SV Nieuw Heeten
  • En vele betrokken inwoners

Mark Kampman heeft bij al deze processen een rol gespeeld. Hij had een grote inbreng in de besluitvorming. Ik ben dan ook zeer verheugd dat Mark zich voor Gemeentebelangen verkiesbaar heeft gesteld. Hij wil zijn kennis en kunde ten volle inzetten in het belang van Nieuw Heeten. U kunt op hem rekenen. Net zo goed als ik er op reken dat u zijn kandidatuur voor degemeenteraad met uw stem ondersteunt.

Wout Wagenmans,

Lijsttrekker Gemeentebelangen

 

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk