Gemeentebelangen, Goed in Raalte

 gbslogan

Dorpsfolder:  Raalte Flyer-drieluik-Raalte

Cultuur, sport, bedrijvigheid, woon-, leer- en leefruimte. Raalte heeft het allemaal!
De kern Raalte heeft een sterke regionale positie en kent daardoor een groot
verzorgingsgebied.
Als lokale, onafhankelijke politieke groepering is Gemeentebelangen sterk verankerd
in de Raalter samenleving. We bestaan ruim 40 jaar. Vanaf 2010 heeft Gemeentebelangen weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We hebben er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel gebeurd.

Gemeentebelangen heeft zich sterk gemaakt voor werkgelegenheid, detailhandel, onderwijs, volkshuisvesting, sport en cultuur. We hebben meer gedaan dan nadenken, plannen maken en overleg  voeren. We hebben vooral veel gerealiseerd!!

We hebben veel bereikt. Dat blijkt wel uit het lijstje in deze folder.
Met uw steun willen we deze koers doorzetten en die zaken blijven realiseren die goed voor Raalte zijn. Raalte heeft veel te bieden op vele terreinen. Wij willen dit graag behouden en waar mogelijk uitbouwen.

Ik ben dan ook blij met onze Raalter kandidaten Frank Niens, Ronald Holtmaat en
Wim de Hair hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld. Samen met nieuwkomer
Herman van den Berg kennen zij als geen ander de problemen die in Raalte spelen.

Zij brengen deze op een vakkundige en betrokken manier over het voetlicht.
U kunt altijd een beroep op hen doen. Bij deze doe ik een beroep op u.
Ik reken er op dat u hun kandidatuur voor de gemeenteraad met uw stem ondersteunt.

Wout Wagenmans,
Lijsttrekker Gemeentebelangen

Interessant? Deel het direct met uw netwerk