Gemeentebelangen kiest voor drie wethouders

Op 18 januari 2011 is mevrouw Hoge teruggetreden als wethouder van de Gemeente Raalte.

Fractie en bestuur van Gemeentebelangen zijn daarna gericht op zoek gegaan naar een beschikbare kandidaat met voldoende ervaring en politieke achtergrond om de ontstane vacature te kunnen vervullen.

Na het aftreden van mevrouw Hoge is haar portefeuille voorlopig herverdeeld onder de andere drie wethouders en de burgemeester. Hierbij is het voor Gemeentebelangen belangrijke beleidsveld van de Multi Functionele Accommodaties ondergebracht in de portefeuille van GB wethouder Wout Wagenmans. Met deze verdeling is naar ons idee een goede balans in politieke relevante thema’s binnen de coalitie gewaarborgd.

Bij aanvang van deze college periode was al snel duidelijk dat deze periode in het teken zou staan van forse bezuinigingen. Bij de behandeling van de begroting 2011 werd duidelijk dat pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden die onze inwoners raken.

In de raad is recentelijk gesproken over de ontstane situatie waarbij door een groot aantal partijen is aangegeven dat Raalte politiek prima zou kunnen voortgaan met drie wethouders en een burgemeester met een uitgebreider takenpakket.Deze geluiden bereiken ons ook in toenemende mate vanuit onze inwoners.

Al deze overwegingen hebben er toe geleid dat Gemeentebelangen heeft besloten de ontstane vacature niet op te vullen en de raad te gaan voorstellen de tijdelijke situatie om te zetten naar een definitieve voor de resterende collegeperiode.

Gemeentebelangen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk