GemeenteBelangen maakt zich zorgen over het aantal zelfdodingen onder jongeren

Nadat deze week uitgebreid in het nieuws is geweest dat het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar fors is toegenomen, vraagt GemeenteBelangen zich af hoe het gesteld is met deze problematiek in onze gemeente.

GemeenteBelangen heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college. GemeenteBelangen vraagt zich af of er cijfers van zelfdoding onder jongeren binnen de gemeente Raalte bekend zijn en om welke aantallen dit gaat. Daarnaast, wat doet de gemeente aan zelfmoordpreventie, met name het ontbreken van voorlichting op scholen vinden wij zorgelijk.  En welke zorg is er binnen de gemeente Raalte beschikbaar? Het gaat hierbij zowel om crisis- als langdurige psychische zorg, voor of na de poging tot zelfdoding.

Ook vraagt GemeenteBelangen zich af hoe het staat met de wachtlijsten voor de jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdgezondheidszorg in onze gemeente. Is er direct hulp beschikbaar of is het noodzakelijk dit op te schalen? Het kan toch niet zo zijn dat er maanden gewacht moet worden als er zulke acute problemen spelen.

Landelijk maakten in 2017 in deze leeftijdsgroep 81 mensen een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder. Een forse toename wat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het probleem stopt niet als de volwassen leeftijd is bereikt, want 73 jongeren in de leeftijdsgroep 20-25 jaar maakten ook een einde aan hun leven. Ieder jaar doen 94.000 mensen in Nederland daadwerkelijk een poging om zichzelf te doden, 1871 mensen slaagden in 2017 daarin.

Bron: https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Zelfdoding

https://www.113.nl/informatie/feiten-en-cijfers-over-suicide

Interessant? Deel het direct met uw netwerk