GemeenteBelangen niet akkoord met € 450.000,- extra voor Omgevingsdienst

Voorstel voor nieuw financieringsstelsel: basispakket met pluspakket naar keuze

Als het aan GemeenteBelangen ligt, kan het nieuwe college gelijk volop aan de bak.

De Omgevingsdienst IJsselland “vraagt” de gemeente Raalte met ingang van 2023 structureel een extra bijdrage van €450.000,- . Met de extra bijdrage komt de jaarlijkse bijdrage van Raalte op afgerond 1,3 miljoen euro. De fractie van GemeenteBelangen vindt de verhoging veel te gortig en ziet te weinig voordelen voor de bedrijven in Raalte en de inwoners van Raalte. Daarnaast pleit de fractie voor een ander financieringsstelsel van de Omgevingsdienst.

De Omgevingsdienst heeft als hoofdtaak het verstrekken van vergunningen aan ruim 19.000 bedrijven in de regio. Dit betreft bedrijven uit allerlei sectoren, waaronder de landbouw. Naast het verstrekken van de vergunningen gaat de organisatie op pad voor controle om te zien of de vergunningen wel worden nageleefd. De Omgevingsdienst doet deze taak namens elf Overijsselse gemeenten (waaronder Raalte) en de provincie Overijssel. Bij de oprichting van de Omgevingsdienst hebben de gemeenten en de provincie gekozen voor de juridische vorm van een gemeenschappelijke regeling. Als gevolg hiervan moet jaarlijks de begroting en de jaarrekening aan de elf gemeenten en de provincie Overijssel worden voorgelegd, zodat zij daar op kunnen reageren.

Nu heeft het bestuur van de Omgevingsdienst ambitieuze  plannen om de dienst toekomstbestendig te maken. Aan deze plannen hangt wel een behoorlijk prijskaartje. De ingediende begroting 2023 gaat uit van een totaal kostenplaatje van afgerond 14 miljoen euro. Dit is een stijging van 3 miljoen euro ten opzichte van 2022.  De (netto) kosten van de Omgevingsdienst worden betaald door de gemeenten en de provincie.

In de begroting 2023 heeft de Omgevingsdienst rekening gehouden met de extra bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie, waaronder die van Raalte. In de huidige constructie is het zo dat, indien de meerderheid van de deelnemers instemt met de verhoogde bijdrage, je als individuele gemeente gehouden bent om mee te betalen, of je nu wilt of niet.

De fractie van GemeenteBelangen pleit voor een nieuw  stelsel. Een basisstelsel bestaande uit het wettelijk minimum pakket en vervolgens een keuzepakket waarbij de deelnemers naar behoefte het basispakket kunnen opplussen.

Het huidige stelsel heeft als risico dat er onenigheid ontstaat tussen de deelnemers. Immers de ene gemeente heeft nu eenmaal andere ambities dan de andere. Door de macht van het getal heb je echter geen keuzevrijheid en ben je gedwongen om mee te doen.

Met een basispakket en een pluspakket naar keuze kun je binnen de gemeenteraad een gezonde discussie voeren over wat je wilt bereiken en hoe veel geld je er voor over hebt.

Het bedrag van €450.000,- kunnen wij bijvoorbeeld ook besteden aan armoedebeleid, ondersteuning vrijwilligers en andere goede plannen van verenigingen en stichtingen, aldus de fractie van GemeenteBelangen. In het huidige systeem kunnen wij deze afweging niet maken.

GemeenteBelangen verzoekt het nieuwe college om op korte termijn werk te maken van het voorstel voor een nieuw stelsel.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk