GemeenteBelangen: ‘Nu schop in de grond bij kruispunt Bos’

Eind november werd bekend dat de N35 opgewaardeerd wordt. De aanleg van het ongelijkvloerse kruispunt Bos staat hier los van. Al in 2017 is daar een bestuursovereenkomst over ondertekend door Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Raalte, de BOK genaamd. GemeenteBelangen vindt dat we nu zo snel mogelijk aan de slag moeten: ‘De schop moet nu zo snel mogelijk de grond in.’

GemeenteBelangen wil voortgang maken met knooppunt Bos. In 2017 is de BOK ondertekend, waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Het doel is een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming voor het knooppunt Raalte, waarbij een oplossing wordt geboden voor auto-, trein-, landbouw- en fietsverkeer. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Raalte is de fietslus richting Heino ook opgenomen in de opwaardering van het kruispunt Bos. Voor de opwaardering van kruispunt Bos, steeds vaker knooppunt Raalte genaamd, is 50 miljoen euro beschikbaar. Raalte draagt hier 4,5 miljoen aan bij.

Rijkswaterstaat heeft verschillende varianten ontwikkeld voor de opwaardering van knooppunt Raalte. Binnen de afspraken die in de BOK gemaakt zijn, heeft de gemeente een onafhankelijk bureau nog eens goed laten kijken of de optimale variant voor Raalte mogelijk was. Deze optimale variant is 15 miljoen euro duurder en wordt niet door de andere partijen van de BOK gedragen. Hoewel de gemeente Raalte er financieel goed voorstaat, vinden we dat het niet verantwoord is om dit alleen te bekostigen.

In 2017 is er uitgebreid gesproken met inwoners van Raalte-Noord over een betere fietsverbinding tussen Raalte-Noord en Raalte-dorp. Het resultaat was dat de gemeenteraad destijds heeft gekozen voor een fietsverbinding vanaf de rotonde Ridderschapsweg – Burgemeester Zuidwijklaan naar Raalte-dorp en het station. Deze fietsverbinding sluit aan bij de plannen die we samen met ProRail maken voor een eventueel dubbel spoor en de aanleg van een Transferium. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat Raalte ook met openbaar vervoer goed bereikbaar blijft. Ook moet er voldoende parkeergelegenheid komen aan de noordzijde van het station.

GemeenteBelangen vindt dat we nu zo snel mogelijk aan de slag moeten. Dat betekent dat het uitwerken van plannen en het doorlopen van procedures waar mogelijk versneld moeten worden en zo snel mogelijk afgerond. ‘Het kan niet zo zijn dat terwijl nu alle seinen op groen staan, er een trage besluitvorming en uitvoering is. Inwoners staan in de file of verongelukken omdat de veiligheidsmaatregelen nog niet zijn uitgevoerd. Ook zou het een grote teleurstelling zijn voor alle inwoners en Plaatselijk Belangen die samen met ons zoveel jaren hebben gevochten om dit voor elkaar te krijgen,’ aldus Jan Schokker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen.

Natuurlijk zijn er nog wensen. GemeenteBelangen zal wat dat betreft de vinger aan de pols houden. ‘Zodra er ruimte is of geld over is, zullen we ons best doen om die wensen ingevuld te krijgen. Ook de provincie speelt hier een belangrijke rol in. We zullen er alles aan doen om  de provincie op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat om de belangen van onze inwoners’, aldus Jan Schokker.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk