Gemeentebelangen op bezoek bij kippenbedrijven in Salland

Zaterdag 15 september heeft LTO Salland onder leiding van Harrie Kiekebosch en Stefan Rientjes een informatieve morgen georganiseerd over kippenbedrijven, gezondheid en leefruimte van de dieren.

Doel van deze excursie is om met name vanuit de praktijk, de ondernemers zelf aan het woord te laten en een kijkje te nemen in de stallen zelf.

 

Van Gemeentebelangen zijn Jan Schokker en Lidy Holtmaat van de partij.

Verzamelpunt is bij de familie Dijsselhof aan de Wijheseweg van waaruit we met een busje naar Brilleman in Heino rijden, alwaar we via een sky-box zicht op een scharrelkippenstal hebben. De familie; vader, moeder en zoon met schoondochter hebben totaal 47.000 scharrelkippen en halen samen met hun melkveebedrijf een goed inkomen uit dit bedrijf.

De keuze voor een scharrelvarkenbedrijf is gemaakt op basis van dierwelzijn en diergezondheid. Door meer ruimte bij de kippen wordt er geen antibiotica gebruikt. Enkel bij een ziekte uitbraak in de gehele stal worden medicijnen ingezet. Kippen zonder antibiotica brengen geslacht € 0,01 per kg meer op. De dierenarts komt tijdens het verblijf van kuiken tot slachtkip gemiddeld 3 x de kippen controleren. De laatste keer voordat de kippen naar de slachterij gaan, wordt er een bloedtest gedaan.

De stallen kunnen per jaar ongeveer 5,5 rondes draaien met scharrelkippen, tegen 8 rondes in een stal waar op de standaard manier kippen worden gehouden. Naast meer ruimte per kip, beschikken de kippen ook over een overdekte uitloop. De kippenstal wordt, afhankelijk van de buitentemperatuur, de eerste weken nog bij verwarmd. Het vlees van de scharrelkippen is duurder voor de consument en de supermarkten hebben hier een beperkt marktdeel voor. Dit houdt in dat er niet meer scharrelkippen geproduceerd kunnen worden, dan de afzetmarkt aan kan.

 

Onderwerp van gesprek in de bus o.a.:

In Salland stoppen steeds meer bedrijven en daarom is een oplossing voor de leegkomende bedrijfspanden van groot belang. De LTO-leden zijn ingegaan op de rood voor rood regeling. Probleem wordt vooral gezien in de stoppende agrarische ondernemer, die naast zijn eigen burgerwoning (bij RvR gaat n.l. de agrarische bestemming van de locatie af) nog een burgerwoning realiseert in het kader van de RvR regeling. Door deze burgerwoningen in het buitengebied worden aangrenzende agrarische bedrijven gehinderd in hun bedrijfsvoering. Gemeentebelangen heeft voorgesteld om dit probleem provinciaal aan te kaarten, zodat er meer mogelijkheden komen om de RvR kavels bij de dorpen te plannen.

 

Onze excursie eindigt bij de familie Dijsselhof, die een kippen opfokbedrijf en een koeienbedrijf heeft aan de Wijheseweg. Het opfokken van kippen houdt in dat de 1-dagskuikens op dit bedrijf worden gebracht en voordat de kippen legrijp zijn, gaan ze naar een pluimveebedrijf voor de eiproductie. De heer Dijsselhof vertelde dat de waterbakken naarmate de kippen groeien, van hoogte veranderen, om de kippen te leren springen, waardoor ze vitaler en meer spieren krijgen. Uiteindelijk hebben deze kippen minder gezondheidsproblemen, waardoor de antibiotica bij de legkippen is teruggedrongen. Ook hebben we een voorbeeld gezien van de provinciale asbestsanering waarbij met subsidie asbest golfplaten worden vervangen door nieuw dak met zonnepanelen. Het dak van de betreffende schuur ligt op de zuid-west zijde, waardoor het maximale rendement gehaald wordt. Dijsselhof kan hiermee voor 80% in eigen energie voorzien. Ook hebben we de biologische luchtwassers gezien, die zorgen voor een ammoniakreductie van 70%. Deze luchtwasser is digitaal uit te lezen via een website, zodat de resultaten van de reductie openbaar zijn af te lezen.

 

Gemeentebelangen heeft gezien dat boeren enorme investeringen doen op het gebied van dierwelzijn, gezondheid en duurzaamheid. Wij willen ons als partij dan ook maximaal inzetten om deze ondernemers te ondersteunen als het gaat om vergunningen en bestemmingsplannen.

 

Al met al een leerzame excursie, met een busrit door ons prachtige Sallandse buitengebied.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk