GemeenteBelangen: plannen verbouw/nieuwbouw gemeentehuis financieel niet verantwoord!

GemeenteBelangen: plannen verbouw/nieuwbouw gemeentehuis financieel niet verantwoord!

 

Prioritiet aan betaalbaar houden van zorg en onderwijs- en sportvoorzieningen

Het college van Burgemeester en wethouders van Raalte heeft plannen gepresenteerd voor verbouwing of nieuwbouw van het gemeentehuis. Afhankelijk van de variant is met de plannen een kostenplaatje gemoeid van minimaal 15 miljoen euro tot maximaal 37 miljoen euro.

Dat is heel andere koek dan het plan van januari 2022 toen de kosten nog geraamd werden op 4 miljoen euro.

GemeenteBelangen vindt de plannen op dit moment  financieel niet verantwoord en stelt daarom  voor om  de plannen voorlopig in de koelkast te zetten.

Jos Westenenk van GemeenteBelangen licht het standpunt  als volgt toe:

“Het huishoudboekje van de gemeente is niet sluitend. Voor 2024 is er een tekort van 1,8 miljoen euro en vanaf 2026 wordt rekening gehouden een tekort per jaar van circa 3 miljoen euro.  Dat tekort loopt op tot 4,5 miljoen als de reservepot voor jeugdzorg, wmo en bijstandsuitkeringen leeg is. Immers voor de kosten van  zorg aan onze inwoners worden tekorten verwacht van meer dan 1,5 miljoen euro per jaar. Deze tekorten kunnen voorlopig nog even uit een reservepotje betaald worden, maar die is snel leeg”.

Het tekort van 4,5 miljoen euro loopt nog verder op doordat bij dit bedrag nog geen rekening is gehouden met onder meer de kosten van de plannen voor het gemeentehuis, de plannen voor nieuwbouw/ verbouw sporthal Heino en de gestegen kosten voor nieuwbouw/ verbouw van scholen.

Dat de begroting vanaf 2026 grote tekorten vertoont, heeft voor een belangrijk deel te maken met de rijksvergoeding. Gemeenten zijn voor hun inkomsten voor 60% tot 70% afhankelijk van de vergoeding van het rijk. Deze vergoeding daalt in 2026 fors. Alle gemeenten hebben hier zorgen over en hopen dat het rijk toch over de brug komt voor extra geld.

Hierover is op korte termijn echter geen duidelijkheid. Wij vinden daarom dat het op dit moment het  financieel niet verantwoord is om besluiten te nemen over een project waar minimaal 15 miljoen en maximaal 37 miljoen euro mee is gemoeid. Omgerekend per inwoner kom je met nieuwbouw uit op een bedrag tussen de € 850,- en € 1.000,- per inwoner. Hiervoor krijgen we geen extra vergoeding van het rijk, dus het moet plat gezegd betaald worden door onze inwoners.

Besturen is kiezen en prioriteiten stellen. Deze plannen hebben voor GemeenteBelangen niet de hoogste prioriteit.

Wij geven prioriteit aan het betaalbaar houden van de zorg aan onze inwoners en goede onderwijs en sportvoorzieningen. Vooral de betaalbaarheid van de zorg aan de inwoners baart onze grote zorgen!

Interessant? Deel het direct met uw netwerk