GemeenteBelangen Raalte wil verbeteringen rond compensatieregeling PGB

Mensen die een persoonsgebonden budget ontvangen (budgethouders PGB) kunnen via de gemeente Raalte aanspraak maken op een zogeheten compensatieregeling, wanneer ze tussen 1 februari 2015 en 31 december 2015 aanzienlijke extra kosten gemaakt hebben als gevolg van minimaal één vertraagde betaling door de SVB in die periode. Een goede regeling. Het blijkt echter dat niet alle budgethouders op de hoogte zijn van deze regeling en bovendien is de termijn om een aanvraag in te dienen beperkt. Mark Kampman heeft namens de fractie GemeenteBelangen hierover de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  • Via de (social-) media is er informatie verspreid dat mensen deze compensatie kunnen aanvragen, echter is navraag gedaan bij een aantal budgethouders, en nu blijkt dat deze geen persoonlijke brief van het SVB of de gemeente Raalte hebben gehad over dit onderwerp. Klopt het dat deze budgethouders en PGB-zorgverleners geen persoonlijke brief hebben ontvangen van de SVB en/of de gemeente Raalte?
  • Zo ja: bent u het met mij eens dat dit wel zou moeten, aangezien we met een (vaakkwetsbare) groep mensen te maken hebben die niet allemaal de (sociale) media volgen?
  • Het aanvragen van dit soort regelingen is voor deze groep mensen veelal te complex. Hoe kan de gemeente Raalte deze mensen ondersteunen bij hun aanvraag bij deze compensatieregeling?
  • De budgethouders moeten de aanvraag voor 31 mei 2017 indienen. Dit is naar onze mening een te korte periode. Kunt u er bij het SVB op aandringen dat deze periode kan worden verlengd?
  • Het SVB heeft nog steeds, anno 2017, de boel niet op orde. Deze budgethouders ondervinden problemen met (te late) uitbetalingen van facturen. Mooi dat er dus deze regeling is, maar nog wel steeds een reparatie van een probleem. Onderkent de wethouder dat er nog steeds problemen zijn met de uitbetalingen door de SVB van de PGB-gelden? Wat kan de gemeente Raalte hier aan doen? Hoe denkt u er over een signaal af te geven richting SVB en/of VNG hierover?
Interessant? Deel het direct met uw netwerk