Gemeentebelangen stelt vragen over dwangsom speeltuinvereniging Blekkerhoek

Gemeentebelangen hecht zeer veel waarde aan de functie van Speeltuinvereniging Blekkerhoek, die kan rekenen op brede steun in de Raalter samenleving en regio,  en wil deze graag ook in de toekomst behouden. Gemeentebelangen is dan ook geschrokken van de publicaties die zijn verschenen over de last van dwangsom die is opgelegd aan de speeltuinvereniging. Gemeentebelangen heeft vragen aan de burgemeester gesteld om helder te krijgen hoe de communicatie is verlopen tussen de gemeente en de speeltuinvereniging en om te komen tot een structurele oplossing voor de activiteiten die plaatsvinden in het verenigingsgebouw. De verstuurde brief is hieronder weergegeven.

Aan de burgemeester van de Gemeente Raalte

Via publicaties van de Stentor d.d. 8 en 15 december jongstleden en berichten op diverse websites waaronder Salland Centraal, hebben wij kennis  kunnen nemen van het feit dat er een brief namens de gemeente Raalte is uitgegaan naar de Speeltuinvereniging Blekkerhoek.  In de brief wordt een last onder dwangsom opgelegd aan de Speeltuinvereniging Blekkerhoek omdat men niet voldoet aan het bestemmingsplan.

De brief en aandacht in de media  heeft tot veel commotie geleid in de Raalter samenleving.

De fractie van Gemeentebelangen heeft inmiddels een gesprek gehad met het bestuur van de Speeltuinvereniging en vindt het  haar taak om vanuit haar volksvertegenwoordigende en controlerende rol duidelijk te krijgen wat hier aan de hand is, en belangrijker nog hoe dit zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Gemeentebelangen hecht zeer veel waarde aan de functie van de Speeltuinvereniging, die kan rekenen op brede steun in de Raalter samenleving en regio,  en wil deze graag ook in de toekomst behouden.

Wij willen daarom de volgende vragen stellen:

  1. Kunt u gespecificeerd aangeven per jaar hoe vaak is er in de afgelopen 6 jaar melding is gedaan van overlast c.q. onjuist gebruik?
  2. Kunt u aangeven op welke momenten er overleg is geweest met de speeltuinvereniging over hetgeen nu in de brief gesteld wordt en wat daarvan de schriftelijke bevindingen zijn geweest?
  3. Kunt u aangeven welke initiatieven er door de gemeente genomen zijn om partijen bij elkaar te brengen en met welk resultaat?
  4. Bent u bereid tot een nader gesprek waarin nagegaan wordt onder welke condities het huidige gebruik van met name het verenigingsgebouw kan worden voortgezet?

Wij ontvangen graag in de raadsvergadering van donderdag 20 december 2012 antwoord op de gestelde vragen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk