Gemeentebelangen stelt vragen over evenementenborden

Gemeentebelangen betreurt het feit dat er nog steeds geen beleid is voor niet-commerciële reclameborden in het buitengebied van de gemeente. Namens Gemeentebelangen heeft raadslid Lidy Holtmaat een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven.

In de gemeenteraadsvergadering van 7 juni nam de gemeenteraad een motie aan, waarin het college opgedragen werd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om vaste plekken aan te wijzen voor onder andere evenementenborden. Wethouder Wagenmans antwoordde dat dit onderzoek zou worden meegenomen in een afstudeeropdracht van een student. Deze toezegging is op 7 juni 2012 gedaan en inmiddels zijn we al 4 maanden verder. En naar aanleiding van de verwijdering van de evenementenborden van de Sallandse Wandelvierdaagse zegt de burgemeester toe te willen kijken naar een algemeen kader waarbinnen nog iets mogelijk is.

De burgemeester is kennelijk wel doordrongen van het probleem, dat vooral de vrijwilligers raakt. Gemeentebelangen vindt dat met name deze groep zwaar gedupeerd wordt, immers zij zijn het cement van onze samenleving. Vooral een groots evenement als de wandelvierdaagse waar in 2011 al meer dan 1160 wandelaars aan hebben deelgenomen, valt of staat met haar vrijwilligers. Gemeentebelangen betreurt het dan ook dat de gemeente Raalte hiervoor nog steeds geen beleid heeft.

Gemeentebelangen heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Wanneer is de afstudeeropdracht gereed en wanneer kunnen wij deze eventueel tegemoet zien in de raad?
  2. De burgemeester wil kijken naar een algemeen kader waarbinnen er iets mogelijk is. Wil de burgemeester dan ook toezeggen dat hij dit met spoed oppakt en met de begrotingsvergadering van november 2012 met een voorstel naar de raad komt?

Er zijn andere gemeenten met soortgelijk beleid voor evenementenborden. Wij verwijzen hierbij o.a. naar de gemeente Eindhoven, Nijmegen en zelfs een gemeente als Schijndel met 23.000 inwoners heeft sinds 2010 al 5 digitale evenementenborden, die op belangrijke invalswegen zijn geplaatst. Ook zijn er voorbeeldgemeenten zoals Purmerend waar bij de toegangswegen bordendragers zijn geplaatst.

Kortom Gemeentebelangen vindt het wel lang duren, terwijl het wiel al is uitgevonden. Wij vragen op korte termijn antwoord op deze vragen en spreken de verwachting uit dat het college bij de begrotingsvergadering in november 2012 met een concreet plan komt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk