GemeenteBelangen stelt vragen over problemen bij hulp jeugdzorg

Steeds meer kinderen kloppen aan bij jeugdzorg. De oorzaak is diverse maatschappelijke problemen zoals vechtscheidingen, kindermishandeling, verslaafde jongeren, verslaafde ouders, suïcidaal gedrag enz.. Dit veroorzaakt een groeiende vraag naar specialistische GGZ-hulp. Hierdoor ontstaan wachtlijsten, want er is onvoldoende professionele hulp en onvoldoende budget.

Wethouder Hiemstra gaf in de Raadpleinsessie van dinsdag 12 september 2017 aan dat er een wachtlijst is voor de GGZ vanwege het niet voldoende kunnen inkopen van deskundige hulp voor deze jongeren. De problemen spelen vooral bij de meest kwetsbare groep jongeren, die specialistische GGZ-hulp nodig hebben. Kinderen met lichtere zorg worden  – met name via preventief beleid en maatwerk – efficiënt geholpen en voor deze groep jongeren is nagenoeg geen wachtlijst in de regio IJsselland.

GemeenteBelangen vindt dat juist deze meest kwetsbare jongeren die specialistische GGZ hulp nodig hebben, snel en adequaat moeten worden geholpen. Op deze manier verslechtert hun situatie niet, maar is er juist weer een aanzet tot verbetering. Niet alleen jongeren zelf zijn gebaat bij goede hulp, maar ook het gezin en de maatschappij.

GemeenteBelangen heeft aan de wethouder gevraagd hoeveel jongeren er momenteel in de regio IJsselland op de wachtlijst staan en wat de gemiddelde wachttijden zijn. Daarnaast is GemeenteBelangen benieuwd naar wat er gedaan wordt om tijdens de wachttijd deze kwetsbare GGZ jongeren te begeleiden of op te vangen. Om personele problemen op te vangen, adviseert GemeenteBelangen om professionele hulp voor GGZ jongeren buiten de regio in te kopen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk