GemeenteBelangen vreest toename sluipverkeer Heesweg Raalte

Op de Heesweg is er veel sluipverkeer richting de Schoonheetenseweg, Ondanks dat er op het gedeelte van de Heesweg buiten de bebouwde alleen bestemmingsverkeer mag rijden en er verbodsborden staan, neemt de drukte toe. Het betreft niet alleen personenauto’s, maar ook vrachtwagens, wat tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt. GemeenteBelangen vreest dat het sluipverkeer nog meer gaat toenemen. Oorzaken zijn de toenemende drukte op de N35 en de verkoop van meer kavels op industrieterrein De Zegge.

Raadslid Silvia Nikamp heeft daarom het college gevraagd of er gehandhaafd wordt en of er maatregelen getroffen gaan worden om het sluipverkeer tegen te gaan. Als het college voornemens is maatregelen te treffen, ziet GemeenteBelangen graag dat omwonenden voortijdig geïnformeerd worden.

Lees via onderstaande link de schriftelijke vragen;

Interessant? Deel het direct met uw netwerk