GemeenteBelangen wil duurzaamheidsinitiatieven stimuleren!

Afgelopen donderdag was er tijdens de raadsvergadering een opiniërende discussie over duurzaamheid en klimaat.

GemeenteBelangen vindt dat duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van zon, wind en biomassa voldoende draagvlak en acceptatie moet hebben bij onze inwoners. Alleen dan kan energietransitie een succes worden. Daarnaast moeten inwoners ook mee kunnen profiteren van de opbrengsten.

In de afgelopen periode heeft de regering landelijke klimaatdoelstellingen geformuleerd. De samenleving en ook de gemeente moet daarom voldoen aan verplichtingen op dit gebied. Om deze reden maakt de gemeente haar gebouwenbezit geleidelijk aan energie neutraal. De oprichting van een gemeentelijk duurzaamheidsfonds past in het streven om de kosten voor onze inwoners beheersbaar te houden. Het College gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

GemeenteBelangen wil de verschillende vormen van toepassing van zonne-energie stimuleren.

Een voorbeeld daarvan is ‘rood voor zon’. Hiermee worden ondernemers in het buitengebied geholpen, oude gebouwen en asbest opgeruimd en kan in combinatie met windenergie erfgebonden productie van duurzame energie ontstaan. Ook windenergie sluiten we niet langer uit. Ruimtelijke inpassing is een belangrijke voorwaarde, waarbij we zo veel mogelijk rekening willen houden met natuur- en landschappelijke waarden.

Zo wil GemeenteBelangen van Raalte een mooi en duurzaam dorp maken, waarbij duurzaamheids- initiatieven gedragen worden door inwoners en opbrengsten ook in hun portemonnee terecht komen.

Via de volgende link kunt u de agenda en de moties van 11 april lezen en zien:   Vergaderstukken     Vergadering Live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk