GemeenteBelangen ziet uit naar het debat met het nieuwe college

We gaan op inhoud het debat voeren

”Natuurlijk hebben we flink gebaald toen bekend werd dat BurgerBelangen, CDA en VVD ons, als grootste partij, buitenspel hebben gezet bij de vorming van het nieuwe college” zegt Jan Schokker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen. ”Met het CDA hebben we jarenlang goed samengewerkt en dan voelt het op zijn zachts gezegd niet fijn wanneer deze partij je de rug toekeert, zonder dat je daar een goede reden voor hebt gehoord. Volgens ons hebben we de laatste vier jaar ook goed samengewerkt met de VVD.
Zonder ook maar één inhoudelijk gesprek over de mogelijkheden van een (verdere) samenwerking hebben genoemde partijen besloten om te kiezen voor een college zonder GemeenteBelangen. Dat kan en volgens de kieswet is dit ook mogelijk. De vraag is of dit de wens van de inwoners van Raalte is. Hoe dan ook, wij gaan niet bij de pakken neerzitten. Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt en de kiezer heeft dat beloond. We hebben nog meer stemmen gekregen dan de vorige keer. We gaan daarom door op de ingeslagen weg, weliswaar vanuit een ander rol, maar daar zijn we klaar voor. “

Lijsttrekker Irene Weertman: ”We hebben in de fractie flink geworsteld met de vraag: stel dat we alsnog  worden gevraagd om deel te nemen aan de formatieonderhandelingen, willen wij dat dan wel? Dit heeft te maken met de wijze waarop het proces is verlopen. De fractie was hier aanvankelijk behoorlijk verdeeld over. Uiteindelijk hebben wij gezegd dat, als die mogelijkheid er komt, we in gesprek gaan. Dat gesprek lijkt er echter niet te komen. VVD, CDA en BurgerBelangen hebben elkaar immers de liefde verklaard en staan 2 juni in de raadszaal voor het altaar. Ook hebben wij in de wandelgangen geluiden gehoord dat zij elkaar hebben gevonden in de verdeling van de wethoudersposten, maar wat kunnen we met dit soort geluiden? Niets toch! Het huwelijk tussen Ben, Alexander en Gerria betekent het ontslag van wethouder Frank Niens. In onze ogen verliest Raalte daarmee een bekwame wethouder. Door zijn toedoen staat Raalte er financieel uitstekend voor. Met het uitsluiten van GemeenteBelangen verliest het college een partij die de afgelopen jaren heeft gezorgd voor verbinding binnen de gehele gemeenteraad en de verbinding met de inwoners van onze gemeente”

Nieuwkomer Jos Westenenk: ”We zien uit naar de  debatten met het nieuwe college. Als het moet, stevige debatten, maar wel op de inhoud en niet op de poppetjes. We zijn erg benieuwd naar het collegeprogramma. GemeenteBelangen is samen met de kiezers van BurgerBelangen vooral nieuwsgierig naar in hoeverre de verkiezingsbeloften van Ben Nijboer daarin terugkomen en hoe hij de beloften financieel haalbaar wil maken.”                              

Constructieve opstelling

Frank Niens:  ”Op het gebied van bijvoorbeeld versneld bouwen van betaalbare woningen, investeren in duurzaamheid, ondersteuning van vrijwilligerswerk, ontwikkeling van buitengebied met aandacht voor de agrariërs en ondersteuning bij herbestemming van kerkgebouwen, kan de nieuwe  coalitie op onze volledige steun rekenen.”

Irene Weertman sluit af: ”Na een periode van frustratie hebben we ons herpakt. Indien de collegevorming doorgaat zoals is aangekondigd door Ben Nijboer, dan zullen wij de komende jaren, op een constructieve wijze het debat met het nieuwe college gaan voeren op inhoud. Met als doel het beste resultaat te behalen voor de  inwoners van onze  mooie gemeente. Dát is namelijk de belangrijkste reden waarom we in de raadszaal zitten.”

Interessant? Deel het direct met uw netwerk