Gemeentelijke woonvisie

De fractie van GemeenteBelangen Raalte heeft het college verzocht om: ‘het traject om de gemeentelijke woonvisie vast te stellen, zonder vertraging te vervolgen’.
Het college is gestart met een route om te komen tot een lokale woonvisie. De woonwensen van de inwoners zijn in diverse sessies in de verschillende kernen geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit om te komen tot een breed gedragen visie. De volgende stap is het vaststellen van de gemeentelijke woonvisie. Het college stelt dit uit omdat er regionale afspraken vanuit de provincie worden verwacht. Wachten op de provincie is volgens GemeenteBelangen de omgekeerde route.

Veldegge Heeten

Volgens Jan Schokker, fractievoorzitter GemeenteBelangen, moet de volgende route bewandeld worden: “We moeten uitgaan van eigen kracht. Eerst de eigen visie vaststellen, dan overleg met regionale partners, met hen afstemmen en komen tot regionale afspraken en dan in de uitwerking rekening houden met beide: de eigen visie en de regionale afspraken. Vandaar ons verzoek aan het college om de ingeslagen weg te vervolgen, niet te wachten op invloeden van buiten, en zelf onze eigen gemeentelijke woonvisie zonder vertraging vast te stellen.”

Interessant? Deel het direct met uw netwerk