Gemeenteraad op pad

Vanavond is het eerste bezoek aan een kern: Luttenberg. De avond start om 20.00 uur in zaal Spoolder, Butzelaarstraat 27. Vanaf 19.30 uur is er vrije inloop.

De agenda:

1. Opening door burgemeester.

2. Insprekers pitchen kort plenair hun onderwerp.

Er is afgesproken dat alle onderwerpen aan de orde kunnen komen. Dat kan variëren van een wens om groen te snoeien tot meer fundamentele zaken die in de kern spelen. We laten ons verrassen.

3. Insprekers en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch. Afhankelijk van het aantal onderwerpen wisselen de raadsleden van inspreker. De bedoeling van deze opzet is dat de insprekers op een laagdrempelige manier hun idee verder toelichten zodat er een gesprek ontstaat.

4. Het college geeft een korte reactie op de onderwerpen. Achtergrond van deze stap is dat de raad daarmee ook informatie krijgt in hoeverre het college al bekend is met het aangedragen onderwerp en of het college daar al mee bezig is (geweest).

5. Politieke partijen geven kort hun reactie op de onderwerpen. Bij deze stap krijgen de partijen de mogelijkheid om kort aan te geven hoe zij tegenover het idee staan. Er vindt geen besluitvorming plaats.

6. Insprekers krijgen opnieuw de gelegenheid hun onderwerp kort te pitchen, gehoord de reacties. Deze ‘tweede ronde’ is bedoeld om de insprekers de gelegenheid te geven om hun onderwerp, gelet op de gevoerde gesprekken met de raadsleden en de reactie van het college en fracties, nogmaals (aangepast) voor het voetlicht te brengen. Insprekers kunnen ook besluiten hiervan af te zien, die keuze is aan hen.

7. De verzamelde onderwerpen worden door de aanwezige inwoners van een prioriteit voorzien.

Het is denkbaar dat er een groot aantal onderwerpen aan de orde komt. Prioritering is daarom van belang. Dit gebeurt door de aanwezige inwoners. Deze prioritering is een hulpmiddel voor de raad bij de bespreking in een raadsvergadering van de aangedragen voorstellen.

8. Afsluiting door burgemeester Hierbij wordt, zoals in het raadsvoorstel verwoord, ook kort feedback gevraagd aan de deelnemers en licht de voorzitter het vervolg van het traject toe.

Aansluitend is er een informele afsluiting.

Voor meer info:   De raad op pad

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk